Czym jest dla mnie niepodległość? Odpowiadają: Witold Wróblewski, Anna Szczepańska, Andrzej Śliwka, Hanna Szuszkiewicz i Antoni Czyżyk

2022-11-11 07:00:00(ost. akt: 2022-11-10 11:51:27)

Autor zdjęcia: pixabay

Czym jest niepodległość? Definicja w słowniku wydaje się brzmieć prosto, ale znaczenie tego wyrazu dla każdego z nas ma nieco inny wydźwięk. Z niełatwym pytaniem zmierzyli się nasi rozmówcy: Witold Wróblewski, Anna Szczepańska, Andrzej Śliwka, Hanna Szuszkiewicz i Antoni Czyżyk.
Witold Wróblewski
WITOLD WRÓBLEWSKI, PREZYDENT ELBLĄGA:
11 listopada, kiedy przywołujemy Polskę, która wróciła na mapę Europy dzięki wysiłkowi kolejnych pokoleń, słowo niepodległość nabiera dla mnie szczególnego, historycznego i doniosłego wymiaru. Naszą walkę o niepodległość przypomina mi zwłaszcza historyczna flaga z polskiego konsulatu w norweskim Stavanger, umieszczona obecnie w elbląskim Ratuszu Staromiejskim. Przechowana w trakcie II wojny światowej, wróciła do Polski, trafiła do Elbląga i wspaniale odnowiona zdobi centralne miejsce naszego Starego Miasta. Dla mnie niepodległość ma też ten wymiar lokalny, samorządowy, wciąż aktualny. Elbląg jest jedną z wielu, ale najbliższych mi Małych Ojczyzn, dla której mogę z dumą jako prezydent miasta pracować, mając świadomość, że współtworzę w ten sposób wolną i niepodległą Polskę.


ANNA SZCZEPAŃSKA, PREZES STOWARZYSZENIA IM. GEN. BRYG. BOLESŁAWA NIECZUJA-OSTROWSKIEGO:
"Niepodległość, tak jak i wolność, nie jest dana raz na zawsze". Najcenniejszą rzeczą dla narodu jest wolne, suwerenne i niepodległe państwo — najcenniejszą rzeczą w państwie jest naród, który ma poczucie wolności, który jest niezłomny w dążeniu do tego, by to państwo takim utrzymać. Święto Niepodległości powinno łączyć nas wszystkich pod jedną biało-czerwoną flagą. 104 lata temu Polacy wybili się na wolność właśnie dlatego, że byli razem, potrafiliśmy się zjednoczyć. Jako społeczeństwo mamy coraz większą świadomość historyczną, bardzo istotna jest edukacja, szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków. Działając wspólnie na rzecz naszej Ojczyzny i Bohaterów, oddając hołd pokoleniom Polaków, dzięki którym żyjemy w Wolnej i Niepodległej Polsce, stajemy się częścią sztafety pokoleń, wytyczając szlak, którym powinno podążać młode pokolenie.


ANDRZEJ ŚLIWKA, WICEMINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH:
Narodowe Święto Niepodległości to dzień, który przypomina nam, że wolność, którą przyjmujemy za pewność, nie jest nam dana raz na zawsze. Niepodległość jest więc wartością, którą musimy strzec i stale pielęgnować. Trudna historia Polski oraz trwająca obecnie rosyjska agresja na Ukrainę podkreśla znaczenie Sił Zbrojnych RP w systemie stania na straży naszej niezależności. Dobrze wyszkoleni, zmotywowani i wyposażeni w nowoczesny sprzęt żołnierze są gwarantem suwerenności Rzeczpospolitej. Jednak niepodległość realizowana jest nie tylko na płaszczyźnie militarnej. O prawdziwej niepodległości stanowi silna gospodarka, w której Polacy pracują na rzecz swojej Ojczyzny, a nie na wielkie zagraniczne koncerny. Niepodległość to przywiązanie do tradycji, swoboda pielęgnowania naszych zwyczajów, na poziomie całego kraju, jak i na szczeblu lokalnym. Niepodległość to także stan, w którym każdy obywatel może liczyć na godne warunki życia i pracy, a władza staje po stronie słabszych i potrzebujących, działając tym samym w interesie całego narodu. Realizacja tych celów jest wspólnym obowiązkiem wszystkich Polaków.

Hanna Szuszkiewicz
HANNA SZUSZKIEWICZ, DYREKTOR SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3:
Niepodległość to wolność. Wolna, czyli niezależna, suwerenna, odpowiedzialna. Nie zastanawiamy się na co dzień nad tym zagadnieniem, a zniewolenie może mieć różne oblicza: pogoń za pieniądzem, brak czasu dla rodziny, uzależnienia itp., kiedy człowiek zaczyna pochylać się nad rzeczywistością, dostrzega, że niepodległość to rytm dnia pozwalający na pełne współistnienie społeczne, obywatelskie, czy rodzinne. Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie jaskrawo dotarło do nas, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze, że musimy zastanowić się, czy na pewno możemy być spokojni, czy nic nam nie grozi ? Taka refleksja powinna nam towarzyszyć każdego dnia, obecnie bardzo dosadnie, ale nie tylko w związku z sytuacją militarną za naszą wschodnią granicą, przecież otaczający nas świat zmienia się, wymusza na nas działania, które zabierają nam niejednokrotnie sprawczość i wpływ na otoczenie, może zatrzymanie pozwoli dostrzec wartości umykające w pędzie życia. Pragnę niepodległości mądrej, odpowiedzialnej, wymuszającej na nas działania na rzecz drugiego człowieka, otoczenia. Życzę wszystkim z okazji Święta Niepodległości przede wszystkim głębokiej refleksji nad relacjami, stosunkiem ludzi do siebie, nastawieniem do środowiska i wpływem na nie.


ANTONI CZYŻYK, PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:
Niepodległości to wolność, która ma jednoczyć. Ma scalać nas wszystkich: elblążan, Polaków, ma pomagać w podejmowaniu wszelkich działań, dzięki którym kolejne pokolenia będą mogły mówić, że żyją w Niepodległej Polsce. Niepodległość to lekcja. Nie można zapominać, że aż 123 lata trwały represje i niewola, że bardzo długo trwał okres, kiedy Polski nie było na mapach świata. Niepodległość to symbole, rocznice, cytaty. Co roku dbamy przecież o to, aby 11 listopada nie był kolejnym, zwyczajnym dniem. Ta data powinna być wyjątkowym świętem w życiu każdego Polaka. Marszałek Józef Piłsudski mówił: „Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich”. Niepodległość to wybór. Dla każdego Polaka słowo to ma wyjątkowe znaczenie, szczególnie w kontekście licznych wydarzeń, które szargały naszym krajem. Droga Polski ku wolności była drogą trudną. Polacy jednak, mimo licznych porażek nie tracili wiary i ducha walki. Wybuch pierwszej wojny światowej obudził w Narodzie nadzieję. Zacięta walka i hart ducha przeobraziły się w sukces. Niepodległość to pamięć. Niepodległość bowiem nie jest nam dana raz na zawsze. Stale musimy ją budować i jej strzec wspólnie, jako Naród, jako Wspólnota, ponad podziałami. Historia powinna być źródłem refleksji i inspiracji, ponieważ o tym, czy Polska nadal będzie niepodległa, decydujemy my sami poprzez nasze działania.