Krajowa Grupa Spożywcza i Elewarr podpisały list intencyjny w sprawie powstania spichlerza północy. 250 mln zł zostanie przeznaczone na modernizację i rozbudowę magazynów spółki Elewarr

2022-11-20 12:23:19(ost. akt: 2023-07-03 22:41:15)

Autor zdjęcia: gov.pl

W spółkę Elewarr w latach 2023-2027 zostanie zainwestowane 250 mln złotych, które zostaną przeznaczone na rozbudowę i modernizację elewatorów w Braniewie, Bartoszycach, Onecie, a docelowo w oddziale w Malborku powstanie również młyn.
W siedzibie firmy Elewarr sp. z o.o. w Bartoszycach pojawili się przedstawiciele rządu, sejmu oraz spółek, które podpisały list intencyjny związany z realizacją projektu „Spichlerz Północy”. Wśród gości spotkania byli: wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, przedstawiciele Krajowej Grupy Spożywczej: prezes Jan Wernicki , członkowie zarządu Piotr Błażewicz i Tomasz Rega oraz przedstawiciele Elewarr sp. z o.o. Prezes Hubert Grzegorczyk i Wiceprezes Monika Parafianowicz.

Prezes spółki Elewarr Hubert Grzegorczyk na początku spotkania zaznaczył, że to ważny dzień zarówno dla zarządzanej przez niego spółki, jak i Krajowej Grupy Spożywczej. W ramach „Spichlerza Północy” rozbudowane zostaną północne magazyny. Autorem projektu był wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka.

Wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podkreślił, że powołanie Krajowej Grupy Spożywczej było zadaniem pilnym, a jej skuteczność została sprawdzona podczas tegorocznej paniki na rynku zbożowym. Teraz najważniejsze będzie, by rozbudowano powierzchnie magazynowe. Ich umiejscowienie nie jest dziełem przypadku: ważna jest odległość do portów, co ułatwi eksport zboża.

Poseł Leonard Krasulski zwrócił uwagę na to, że wypełnia swoje deklaracje z kampanii wyborczej, poprzez pomoc w zagospodarowaniu obszarów popegeerowskich. To jest wypełnienie słów na początku kampanii wyborczych mojej kampanii wyborczej. Zdaniem posła nie ma podziału na Polskę C, B, czy jakąkolwiek inną, gdyż Rzeczpospolita jest jedna. W wyniku powstania „Spichlerza Północy” skróci się droga produktu do odbiorcy.

Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka przypomniał o idei powstania Krajowej Grupy Spożywczej. Jej celem było powstanie podmiotu funkcjonującego w segmencie rolno-spożywczym na wielu płaszczyznach: produkcja cukru, przetwórstwo oraz właśnie także sektor zbożowo-młynarski, którego Elwewarr jest liderem. Co ważne, właśnie w województwie warmińsko-mazurskim jest najlepsza, posiadająca magazyny Bartoszycach, Braniewie, Ornecie, Pieniężnie i w Malborku. Blisko 40 procent powierzchni powiatu bartoszyckiego to tereny popegeerowskie, które trzeba zaktywizować. Ten potencjał trzeba wykorzystać, gdyż ta infrastruktura jest niedoinwestowana.

Powiat bartoszycki to nie tylko około 40 procent terenów popegeerowskich. Ze zbóż, które gromadzi Elewarr skorzystają wszyscy rolnicy. Przede wszystkim gospodarstwa zajmujące się produkcją zwierzęcą, która przeważa w powiecie bartoszyckim. W mniejszym stopniu rolnicy, którzy prowadzą produkcję zwierzęcą, gdyż maleje ona z każdym rokiem.

W spółkę Elewarr w latach 2023-2027 zostanie zainwestowane 250 mln złotych, które zostaną przeznaczone na rozbudowę i modernizację elewatorów w Braniewie, Bartoszycach, Onecie, a docelowo w oddziale w Malborku powstanie również młyn. W przyszłym roku 50 milionów zainwestujemy w Elewator, jednak Pierwszym krokiem będzie rozbudowa i modernizacja elewatora w Braniewie, a w przyszłym roku w elewator w Bartoszycach zostanie zainwestowane 50 mln złotych.

Druga część spotkania odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach, gdzie politycy spotkali się z samorządowcami, ale przede wszystkim z rolnikami. Moderatorem spotkania był Marcin Kazimierczuk, wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. Rolnicy mieli okazję zadania kilku pytań na temat spraw, które budzą ich niepokój.

Rolnicy pytali m.in. o problemy z aplikacją do naboru wniosków „suszowych”. Minister Kowalczyk poinformował, że w tym roku wykorzystane zostały środki z pomocy de minimis, a odszkodowań zgodnie z prawem europejskim nie można wypłacać, ponieważ jest system ubezpieczeniowy. Rząd szuka jednak sposobu ich wypłatę, korzystając z niepodlegającej notyfikacji unijnej pomocy socjalnej, którą można potraktować jako zaliczkę. Termin na składanie wniosków zostanie prawdopodobnie wydłużony do końca listopada bieżącego roku.

Rolnicy pytali też o dofinansowanie do wapnowania gleby. Cena tony wapna w kopalni wynosi 40, a koszty transportu wzrosły do 140 złotych. Minister Kowalczyk poinformował, że dopłaty są poza Ministerstwem Rolnictwa, jednak poruszy ten temat w odpowiednim ministerstwie.

Pytano również o tusz nakładczy, którego zdaniem ministra nie da się zakazać. Ministerstwo pracuje nad zmianami w prawie, które umożliwią hodowlę nawet ośmiu świń na własne potrzeby. Prowadzone są też prace nad zmianą sytemu kontroli weterynaryjnej tak, by odejść od kontroli, skupiając się na ocenie ryzyka. Wymaga to jednak czasu, a efekty będą widoczne za 1,5 mies, następne w kwietniu.

Rolnicy usłyszeli również dobre informacje, jeśli chodzi o system emerytalny. Emeryt, który prowadzi gospodarstwo może korzystać z płatności bezpośredniej. Przygotowywany jest też projekt ustawy, który będzie „zwracał” większe stawki na KRUS – dla rolników posiadających więcej hektarów – w postaci dodatku do emerytury w wysokości 0,6 procent emerytury podstawowej za każdy rok opłacanie składki.