Elbląg: Uzdolnieni uczniowie otrzymali stypendia [ZDJĘCIA]

2022-11-23 15:10:39(ost. akt: 2023-07-03 22:38:15)
Prezydent Elbląga Witold Wróblewski przyznał wyróżniającym się uczniom stypendium w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Elbląg.
Stypendium otrzymało 36 uzdolnionych uczniów elbląskich szkół za uzyskanie najwyższych wyników w nauce oraz zdobycie tytułu laureata w organizowanych konkursach i olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022.

Wysokość jednorazowego grantu wyniosła 1000 zł na jednego ucznia. Program stypendialny skierowany jest do uczniów, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
– uczniowie szkoły podstawowej – ukończyli ósmą klasę szkoły podstawowej i uzyskali co najmniej średnią ocen 5,80 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz są finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym albo laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym;
– uczniowie szkoły ponadpodstawowej – ukończyli co najmniej pierwszą klasę szkoły ponadpodstawowej i uzyskali co najmniej średnią ocen 5,70 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz są finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym albo laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.

Uroczystość uświetnił występ zespołu Diamenty z Młodzieżowego Domu Kultury.

Lista stypendystów: Natalia Asiukiewicz, Weronika Bogusłowicz, Kinga Borkowska, Mateusz Bortnowski, Kacper Brudek, Julia Burzyńska, Arkadiusz Frankowski, Filip Gralewicz, Ksawery Grynis, Anna Janiszewska, Katarzyna Jaśkiewicz, Maciej Jędrzejewski, Natalia Karczewska-Miłosz, Zuzanna Klejster, Piotr Kowalik, Jakub Kowalski, Anna Lefelbajn, Zuzanna Łutaj, Tymoteusz Mazurkiewicz, Przemysław Michałowski, Maksymilian Mielko, Helena Mierzejewska, Filip Nikołajuk, Wiktoria Piesik, Jan Romanowski, Mateusz Rudomina, Marianna Rusińska, Zofia Rutkowska, Maria Rutkowska, Jakub Skibiński, Jakub Sobotowicz, Dominik Stańczewski, Szymon Trochimczuk, Karolina Tykarska, Oliwier Wildenhain, Jakub Zieliński.
UM Elbląg