Pikieta pod browarem w Braniewie. Solidarność: Dyrektorze, wzywamy do dialogu

2022-12-06 14:09:15(ost. akt: 2022-12-06 14:10:30)

Autor zdjęcia: nadesłane

W poniedziałek 5 grudnia pod braniewskim browarem odbyła się pikieta, w której poza związkowcami Solidarności z regionu warmińsko-mazurskiego, udział wzięli ci, którzy solidaryzują się ze zwolnionymi związkowcami. "Dyrektorze, wzywamy do dialogu" — takie hasła widniały na ich transparentach.
Pod koniec października — przypomnijmy — zastępca przewodniczącego ZR W-M NSZZ "Solidarność" Krzysztof Krzyżaniak informował, że przez kilka miesięcy działająca w browarze w Braniewie Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" prowadziła rozmowy z pracodawcą na temat podwyżek płac pracowników.

— Niestety Zarząd Spółki przeciągał rozmowy i nie zgadzał się na propozycje związku zawodowego. Wobec tego zarząd organizacji związkowej podjął uchwałę o wejściu z pracodawcą w spór zbiorowy — przekazywał Krzyżaniak.

Według związkowców pracodawca nie zgłosił sporu zbiorowego do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie i zwolnił chronionego prawem działacza związkowego — przewodniczącego organizacji — i rozpoczął konfrontacyjne działania wobec innych liderów związkowych.

— Naszym zdaniem jest to następstwo upomnienia się związku zawodowego "Solidarność" o podwyżki płac, poprawę warunków płacy i pracy załogi browaru — podkreślał Krzyżaniak.

Jak informował nas zastępca przewodniczącego ZR W-M NSZZ "Solidarność", w międzyczasie w browarze nastąpiła kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, która wykazała ponad 20 naruszeń prawa pracy.

Według informacji przekazanej nam w listopadzie przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, w tym roku w braniewskim browarze przeprowadzono dwie kontrole. Wyniki pierwszej z nich mogły zostać nam już przedstawione. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości do pracodawcy skierowano wystąpienia pokontrolne oraz nakazy dotyczące m.in.: treści regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, pisemnego i indywidualnego potwierdzania zapoznania się przez pracowników z obowiązującym regulaminem pracy, treści regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustalania terminów dni wolnych od pracy, przekazywania pracownikom na piśmie informacji o zajmowanych stanowiskach oraz kategoriach zaszeregowania zgodnie z załącznikiem do obowiązującego regulaminu wynagradzania, przekazywania pracownikom informacji o warunkach zatrudnienia, naliczania i wypłacania premii regulaminowej, udzielania urlopów wypoczynkowych i zawiadamiania właściwego okręgowego inspektora pracy o powstaniu sporu zbiorowego.

W miniony poniedziałek przed browarem zebrały się osoby, które solidaryzują się ze zwolnionymi związkowcami. W pikiecie uczestniczył m.in. Zbigniew Sikorski, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność", który, przedstawiając kilka podobnych przypadków z całej Polski, pytał: — Jak długo będziemy pozwalali na to, by zwalniano przewodniczących Solidarności?
I mówił: — Dość zwalniania naszych działaczy!

Według zapowiedzi sprawę nadal monitorować ma Zarząd Regionu Warmińsko–Mazurskiego NSZZ "Solidarność".

O stanowisko w sprawie zwróciliśmy się do zarządu Van Pur jeszcze w październiku. Nadal czekamy.

W październiku 2020 roku — przypomnijmy — firma Van Pur podpisała z Grupą Żywiec list intencyjny dotyczący chęci zakupu wszystkich udziałów spółki, praw do trzech marek piwa oraz nieruchomości i aktywów związanych z produkcją piw w braniewskim browarze. Wkrótce UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Van Pur S.A. 100 proc. udziałów w spółce Browar Braniewo Sp. z o.o. W związku z tym 21 grudnia 2020 transakcja sprzedaży browaru została sfinalizowana.