VI Kongres Przyszłości: Rozwój wymaga kreatywności

2022-12-10 20:00:00(ost. akt: 2022-12-09 10:04:27)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Za nami VI Kongres Przyszłości, którego współorganizatorem był Dziennik Elbląski. O ekonomii wody, drewnie i meblarstwie oraz żywności wysokiej jakości rozmawiano w panelu „Inteligentne specjalizacje województwa warmińsko-mazurskiego szansą dla rozwoju regionu”.
Jolanta Piotrowska, członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego; Bożena Olszewska-Świtaj, wójt Górowa Iławeckiego; Marcin Piwowarczyk, dyrektor Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Mrągowie oraz Tomasz Ankiewicz, dyrektor przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowo-handlowego i eksportowego „Szynaka” debatowali o roli i znaczeniu inteligentnych specjalizacji w kontekście naszego regionu.

Jolanta Piotrowska zapytana, jak na rozwój regionu wpłynęło ustanowienie inteligentnych specjalizacji i czy przełożyło się to na rozwój regionu, odpowiedziała: „Myślę, że wybór tych trzech inteligentnych specjalizacji (ekonomia wody, drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości), okazał się dobrym wyborem. Pokazują to konkretne liczby i wykorzystanie środków unijnych właśnie przez te branże”.

Członek zarządu województwa warmińsko-mazurskiego podkreśliła, że to ważna sprawa, by rozwijać inteligentne specjalizacje i tak się właśnie stało dzięki środkom unijnym, a były to olbrzymie kwoty. – Nasze przedsiębiorstwa zwiększyły swoje szanse konkurencyjne, stały się nowocześniejsze. Mogły zainwestować w badania i rozwój – powiedziała Jolanta Piotrowska, którą zapytano także o to, w jaki sposób samorząd województwa zamierza zaangażować się we wsparcie tej inteligentnej specjalizacji oraz jej promocji.

– Bardzo się cieszę, że będziemy mogli zaoferować nową inteligentną specjalizację w ramach naszego nowego programu, który już nie będzie się nazywał Regionalnym Programem Operacyjnym, tylko Funduszami Europejskimi dla Warmii i Mazur na lata 2021- 2027. Wszystko ładnie się składa i ta nasza nowa inteligentna specjalizacja „zdrowe życie” to jest pomysł na to, żeby zaoferować fundusze unijne przedsiębiorcom, którzy będą mogli świadczyć usługi zdrowotne na nowoczesnym poziomie – skonstatowała Jolanta Piotrowska.

Z kolei Marcin Piwowarczyk, opowiadając o trendach zdrowotnych, powiedział: – W tej chwili takim najnowszym trendem, jeżeli chodzi o zdrową żywność, o zdrowe produkty, to są produkty mleczne, w których białko, czyli proteiny, nie alergizują, a wiele osób właśnie ma alergię na białko mleczne.

Tomasz Ankiewicz, zapytany, jak na rozwój branży meblarskiej wpływa ustanowienie jej inteligentną specjalizacją regionu, stwierdził: – Inteligentna specjalizacja to nowe, duże inwestycje i wówczas szanse nie tylko dla branży meblarskiej, ale również dla firm pośrednio związanych z tą branżą.

– Inteligentna specjalizacja to również zwiększenie konkurencyjności i wyciąganie ręki po środki, które pochodzą z funduszy krajowych i unijnych – mówił Tomasz Ankiewicz.

Bożena Olszewska-Świtaj zwróciła uwagę na fakt, że współpraca między przedsiębiorcą a samorządem jest podstawą działalności każdego samorządu. – W gminie, którą reprezentuję, to rozproszenie na dużym obszarze i starzenie się społeczeństwa stawia nowe wyzwania, jeśli chodzi o komunikację z mieszkańcami, ale również o bezpieczeństwo czy zdrowie – powiedziała wójt Górowa Iławeckiego, po czym podkreśliła, że trzeba zdawać sobie sprawę, że takie podstawowe rzeczy są istotne dla osób, które ich w danym momencie potrzebują.

– W naszej gminie, też dzięki funduszom europejskim i współpracy z Samorządem Województwa, zaopatrzyliśmy osoby, które są samotne i mają schorzenia wieku starczego, ale również wielonarządowe, w opaski telemedyczne – stwierdziła wójt Olszewska-Świtaj, która oznajmiła, że dobrze się dzieje, że rozwija się sieć szerokopasmowa i pojawia się możliwość komunikacji, bo dotychczas część mieszkańców gminy była w ogóle wykluczona informatycznie i teleinformatycznie.

Wiktoria Podlewska