Piątek, 24 marca 2023. imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

1,8 mld euro dla Warmii i Mazur? Część pieniędzy może trafić do portu w Elblągu

2022-12-09 10:56:34 (ost. akt: 2022-12-13 11:42:36)

Autor zdjęcia: Ryszard Biel

Dobra wiadomość dla Warmii i Mazur. Komisja Europejska zatwierdziła nasz program regionalny, który opiewa na prawie 1,8 mld euro. To rekordowa kwota. Część z tych pieniędzy może trafić na projekty strategiczne, między innymi rozwój portu morskiego w Elblągu.

Jest zielone światło Brukseli dla programu regionalnego województwa warmińsko-mazurskiego. Komisja Europejska zatwierdziła dziewięć programów regionalnych, w tym program Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 — bo tak nazywa się teraz regionalny program, który opiewa na niemal 1 mld 786 mln euro.

Przypomnijmy, że Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 opiewał na kwotę 1 mld 728 mln euro, a więc teraz mamy nieco więcej pieniędzy.

Program ten stanowi przede wszystkim odpowiedź na wyzwania opisane w strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030”, a główny cel programu wynika również z polityki Unii Europejskiej oraz strategii krajowych. Fundusze europejskie zostaną zainwestowane we wzrost społeczny i gospodarczy województwa.

W centrum strategii Warmii i Mazur stoi człowiek, mieszkaniec regionu i tę zasadę odzwierciedla również program regionalny. Każda inwestycja, czy to związana z mobilnością, zabezpieczeniem przed skutkami zmian klimatycznych, ochroną środowiska, kulturą, turystyką czy rewitalizacją obszarów miejskich związana będzie z potrzebami mieszkańców województwa.

Środki unijne wdrażane w latach 2021-2027 poprawią wygląd naszych miast, zabezpieczą czystość powietrza i wód, rozwiną gospodarkę, ale także zwiększą dostępność do dóbr i usług publicznych.

Warmia i Mazury w dużej mierze rozwijają się w oparciu o środki europejskie. Zmiany widać gołym okiem i na każdym kroku.

— Oczywiście cieszymy się, że Komisja Europejska zatwierdziła nasz program regionalny — podkreśla marszałek Gustaw Marek Brzezin. — Ale to też efekt dobrze przygotowanego programu, jak też przeprowadzonych negocjacji.

— To ostatni punkt na drodze do otwarcia możliwości sięgania po regionalne środku unijne — dodaje marszałek Brzezin. — Kolejne pieniądze z polityki spójności powierzone Zarządowi Województwa, rekordowe w porównaniu z poprzednimi perspektywami finansowymi, to kolejne szanse na realizację ważnych i pilnych inwestycji w regionie. Głównym celem FEWiM jest transformacja regionu przy zapewnieniu przestrzeni dla jego rozwoju, bezpieczeństwa i dobrobytu mieszkańców. Program został przygotowany tak, by w pierwszej kolejności likwidować zidentyfikowane luki, a jednocześnie tworzyć warunki do wzrostu społecznego i gospodarczego.

Jak wynika z przedstawionego przez Zarząd Województwa podziału środków europejskich, najwięcej pieniędzy trafi na projekty związane z ochroną środowiska (400,8 mln euro), transport (277,2 mln euro) oraz na rozwój gospodarki w regionie (244,6 mln euro). Aż 480 mln euro trafi na projekty strategiczne z punktu widzenia rozwoju całego województwa.

Jak dodaje marszałek, uzgodniono możliwość pozostawienia bez zmian zaproponowanej przez województwo alokacji na drogi, czyli 156 mln euro, uzupełnionej środkami na transport publiczny, tabor, ścieżki rowerowe, bezpieczeństwo w ruchu. Łącznie na te cele w FEWiM zaplanowano ponad 385 mln euro.

Co istotne, jak podało Ministerstwo Rozwoju i Polityki Regionalnej, Komisja Europejska zatwierdziła też pięć krajowych programów unijnych dla Polski, które będą wdrażane w perspektywie finansowej 2021-2027. Wśród nich są Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, a więc program dedykowany sześciu regionom, w tym Warmii i Mazurom. Kwota programu to 2,65 mld euro, a więc nasz region może liczyć na ok. 0,4 mld euro.

Projekty strategiczne:
1. Centrum urazowe przy Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie i Północne Centrum Psychiatrii Dziecięcej w Ameryce — łącznie 27,5 mln euro;
2. Rozwój ekonomicznej strefy awiacji przy lotnisku Olsztyn-Mazury — 19,8 mln euro;
3. Modernizacja planetarium w Olsztynie, Europejskie Centrum Copernicus we Fromborku, szlak kulturowy Kanału Elbląskiego i rozwój Szlaku Kopernikowskiego — 40,1 mln euro;
4. Parki krajobrazowe — 8,5 mln euro;
5. Budowa nowego przebiegu ulicy Bałtyckiej w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 — 34 mln euro i poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu EGO — 22 mln euro;
6. Port morski w Elblągu — 39,1 mln euro;
7. MOF Olsztyn — 42,6 mln euro;
8. MOF Ełk — 5,6 mln euro;
9. MOF Elbląg — 39,1 mln euro;
10. EGO Kraina Bociana — 33 mln euro;
11. Związek Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego — 88,8 mln euro;
12. Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow” — 54,1 mln euro;
13. Stowarzyszenie „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020” — 113,5 mln euro.

Andrzej Mielnicki