Będą nowe przedszkola i dotacje od rządu

2022-12-19 07:00:00(ost. akt: 2022-12-18 10:48:36)
Przedszkole i żłobek przy ul. Mielczarskiego w Elblągu służy najmłodszym mieszkańcom m.in. dzięki dotacji z programu Maluch+

Przedszkole i żłobek przy ul. Mielczarskiego w Elblągu służy najmłodszym mieszkańcom m.in. dzięki dotacji z programu Maluch+

Autor zdjęcia: Ryszard Biel

Będą nowe przedszkola i nowe miejsca w tych, które już istnieją. Wszystko dzięki nowym zasadom programu Rządowego „Maluch +”. O dotację na założenie placówki oraz na dofinansowanie miejsc w już istniejących przedszkolach mogą ubiegać się przede wszystkim samorządy.
Pomoc rządowa ma pomóc w aktywizacji zawodowej rodziców — poinformował wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.
Skala pomocy rządowej nowej edycji programu „Maluch+” to aż 5,5 mld zł. Ma to pozwolić w latach 2022-2026 na zwiększenie ilości miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych o dodatkowe 102 tysiące miejsc w skali kraju. W tej chwili istnieje 8 tysięcy tego typu placówek. Jest w nich 228 tysięcy miejsc. Program w nowej edycji ma długofalowy charakter. Co ważniejsze, zmieniają się zasady przyznawania dotacji.

— Warto przypomnieć, że jeszcze w 2015 roku, kiedy obejmowaliśmy rządy, było to niespełna 3 tys. placówek, które oferowały miejsca zaledwie 84 tys. dzieciom — przypomniał wojewoda. — Naszym planem jest, żeby żłobek lub klub dziecięcy znajdował się w każdej gminie. Ta zmiana to umożliwia — dodał.
Artur Chojecki, przestawiając założenia programu „Maluch+” zaznaczył, że „program kierowany jest przede wszystkim do gmin, a w drugiej kolejności do pozostałych podmiotów tworzących miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi”. W nowej edycji programu gminy będą miały trzy lata na realizację zadania od ogłoszenia informacji o przyznaniu dofinansowania. Pieniądze będzie można przeznaczyć nie tylko na przebudowę, remont budynku lub dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, ale także na zakup lub montaż wyposażenia.
— Samorządy na dofinansowanie funkcjonowania już utworzonego miejsca dla najmłodszych otrzymywać będą przez trzy lata miesięcznie do 837 zł — poinformował wojewoda.

Inna, ważna zmiana w zasadach funkcjonowania programu „Maluch+” to zasady przyznawania dotacji. Wcześniej był to konkurs. Teraz dotacja jest przydzielana na każdy region według algorytmu uwzględniającego liczbę mieszkańców. Do tej pory, w latach 2016 -2021, z programu „Maluch+” na Warmię i Mazury trafiło blisko 30,5 mln zł. Dzięki nim powstały 63 instytucje oferujące 1292 miejsca. W tym 41 żłobków, 8 klubów dziecięcych oraz 14 tzw. dziennych opiekunów. Z dofinansowania do funkcjonowania skorzystało 7 903 dzieci w 400 instytucjach.
— Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obecnie funkcjonuje 190 instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, łącznie na 5 317 miejsc — poinformowała Anna Słowińska, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej WMUW.

Stanisław Kryściński