W Wojskach Obrony Terytorialnej służy już 36 tys. żołnierzy

2022-12-22 16:04:39(ost. akt: 2022-12-22 13:04:49)

Autor zdjęcia: materiały prasowe WOT

W Wojskach Obrony Terytorialnej służy już 36 tys. żołnierzy. Terytorialsi wspierają lokalne społeczności, pomagają w czasie klęsk żywiołowych, ale też razem z wojskami operacyjnymi pilnują bezpieczeństwa na granicy – napisał w mediach społecznościowych wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak.
Rzecznik formacji mjr Witold Sura w opublikowanym na stronach formacji oświadczeniu przypomniał, że w miniony weekend do WOT wstąpili kolejni ochotnicy.
„Ciągły wzrost zainteresowania służbą w szeregach WOT świadczy o tym, jak bardzo potrzebne było ich utworzenie. Od ponad pięciu lat żołnierze formacji stoją na staży swoich lokalnych społeczności, jednocześnie zapewniając wzrost bezpieczeństwa całego kraju” – napisał.

Rzecznik WOT powołał się również na badania CBOS, wedle których 67 proc. dorosłych Polaków to zwolennicy terytorialsów.
Według rzecznika WOT „wpływ na zwiększenie zaufania ma zaangażowanie terytorialsów w akcje przeciwkryzysowe (m.in. Przyjazna Energia), operacje przeciwcovidowe, a także działania i wsparcie innych służb na granicy białoruskiej (operacja Silne Wsparcie) oraz ukraińskiej (operacja Niezawodna Pomoc)”.
Misja utworzonych w 2017 roku jako odrębny rodzaj sił zbrojnych WOT to obrona i wspieranie lokalnych społeczności, np. przez pomoc służbom ratunkowym w razie klęsk żywiołowych.

WOT mają wspomagać wojska operacyjne. Ustawa o obronie ojczyzny powierzyła WOT niemilitarną część zadań zarządzania kryzysowego w resorcie obrony. Zakładana docelowa liczebność WOT to 50 tys.
Do czasu osiągnięcia pełnej gotowości do działania WOT są podporządkowane ministrowi obrony narodowej. Docelowo formacja ma podlegać – tak jak inne rodzaje sił zbrojnych – szefowi Sztabu Generalnego WP.

Źródło: PAP