Stopa bezrobocia w Polsce w grudniu 2022 niższa niż rok temu. Warmińsko-mazurskie w niechlubnej czołówce

2023-01-10 11:33:08(ost. akt: 2023-01-10 09:08:26)

Autor zdjęcia: archiwum

Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2022 roku wyniosła 5,2 proc. Jak informuje MRiPS, to o 0,6 pp. mniej niż w grudniu 2021. Niestety, województwo warmińsko-mazurskie znalazło się w niechlubnej czołówce.
Miesiące zimowe to co roku czas, gdy kończą się prace sezonowe i spada liczba ofert pracy. Jednak cały czas monitorujemy sytuację, a najnowsze szacunkowe dane o bezrobociu potwierdzają, że sytuacja na polskim rynku pracy jest stabilna. Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,2 proc. w grudniu to dobry wynik. Nigdy w historii stopa bezrobocia w grudniu nie była niższa niż 5,2 proc. Równie niska w tym okresie była tylko raz: w 2019 r. – przekazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak informuje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w grudniu 2022 roku (według wstępnych danych) pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 67,1 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.


Według wstępnych danych w końcu 2022 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 813,2 tys. bezrobotnych. To oznacza, że osób bezrobotnych było o 82,0 tys. (tj. o 9,2 proc.) mniej niż w końcu 2021 r.

– Gdy porównamy poziom bezrobocia w końcu 2022 r. do stanu z końca lutego 2020 r., a więc sprzed epidemii COVID-19, widzimy, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 106,7 tys. osób (o 11,6 proc.), a stopa bezrobocia rejestrowanego była o 0,3 pp. niższa niż w końcu lutego 2020 r. To pokazuje, jak skuteczne były działania rządu chroniące miejsca pracy zarówno w czasie pandemii, jak i w związku z obecną sytuacją geopolityczną na świecie – przekazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Stopa bezrobocia rejestrowanego najniższa była w woj. wielkopolskim, gdzie wyniosła 2,9 proc. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie podkarpackim – 8,9 proc. Zaraz za nim – z wynikiem 8,7 proc. – znalazło się województwo warmińsko-mazurskie.

Fot. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Bezrobocie według Eurostat


Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało również, że według danych opublikowanych 1 grudnia 2022 r. zharmonizowana stopa bezrobocia, liczona według definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w październiku 2022 r. 3 proc. w Polsce wobec 6 proc. w Unii Europejskiej i 6,5 proc. w strefie EURO.

– Tym samym Polska wraz z Niemcami zajęła drugie, po Czechach (2,1 proc.), miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE – przekazało MRiPS.