Ruch graniczny pomiędzy Polską i obwodem kaliningradzkim. Ilu podróżnych odprawiła w 2022 roku warmińsko-mazurska straż graniczna na przejściach granicznych w Grzechotkach i Bezledach?

2023-01-24 19:36:42(ost. akt: 2023-07-03 21:10:28)

Autor zdjęcia: archiwum

W ubiegłym roku na przejściach z Rosją straż graniczna odprawiła ponad 364 tys. podróżnych. Wśród nich było 136 tys. Rosjan. Przed zawieszeniem małego ruchu granicznego w 2015 r. przez przejścia z obwodem kaliningradzkim przejechało nieco ponad 6 mln podróżnych, w tym 2,5 mln Rosjan.
— Przez cały ubiegły rok na dwóch czynnych drogowych przejściach z obwodem kaliningradzkim, to jest w Grzechotkach i Bezledach odprawiliśmy w obu kierunkach ponad 364 tys. podróżnych, w tym ponad 40 tys. Polaków oraz 324 tys. cudzoziemców w tym 136 tys. Rosjan — podała rzecznik Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Mirosława Aleksandrowicz.

Na kierunku wjazdowym do Polski odprawiono 175 tys. osób w tym ponad 20 tys. Polaków oraz prawie 155 tys. cudzoziemców, w tym ponad 62 tys. Rosjan. Na kierunku wyjazdowym z Polski straż graniczna odprawiła ponad 189 tys. podróżnych, w tym 20 tys. Polaków oraz ponad 169 tys. cudzoziemców, w tym prawie 74 tys. Rosjan.

Jak podała straż graniczna, osoby wjeżdżające obecnie do Polski z Rosji mają tytuły pobytowe w Unii Europejskiej.

Obecnie ruch na granicy z Rosją odbywa się tylko przez dwa przejścia: Grzechotki i Bezledy, bo od 15 marca 2020 roku zawieszony jest ruch na pozostałych dwóch przejściach, tj. w Gołdapi i Gronowie.

Dla porównania w 2019 r., gdy podróżni mogli się odprawiać przez 4 przejścia: w Grzechotkach, Gronowie, Bezledach i Gołdapi, straż graniczna odprawiła 3 mln 455 tys. podróżnych, w tym 1 mln 176 tys. Polaków oraz 2 mln 279 tys. cudzoziemców, w tym 2 mln 17 tys. Rosjan.

Natomiast gdy funkcjonował jeszcze mały ruch graniczny z obwodem kaliningradzkim, w 2015 roku przez 4 przejścia przejechało 6 mln 89 tys. podróżnych, w tym 3 mln 365 tys. Polaków oraz 2 mln 724 tys. cudzoziemców, w tym 2 mln 538 tys. Rosjan.

Rosjanie od dwóch lat do Polski mogą przyjeżdżać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Ograniczenia dot. wjazdu Rosjan w celach turystycznych zostały wprowadzone 15 marca 2020 roku. Kolejne restrykcje wobec nich wprowadziła nowelizacja rozporządzenia MSWiA, które 19 września ub. roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja dodała osobny przepis, który ograniczył wjazd obywateli Federacji Rosyjskiej na wszystkich przejściach na granicy zewnętrznej UE. Zmniejszył też zakres wyjątków, aby wykluczyć podróżowanie Rosjan w celach biznesowych, kulturalnych i sportowych.

Od 26 września ub. roku nowe restrykcje zaczęły obowiązywać również na lotniskach i w portach morskich. Oznacza to, że Rosjanie podróżujący w wymienionych celach nie przylecą do Polski z żadnego kraju spoza Strefy Schengen.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli przewoźnik zabierze na pokład osobę, która nie posiada uprawnienia do wjazdu na terytorium UE przez polskie przejście graniczne, będzie zobowiązany do jej odtransportowania na własny koszt.

Od początku listopada ub. roku na polsko-rosyjskiej granicy trwa budowa tymczasowej zapory z concertiny. Wkrótce ma się rozpocząć budowa elektronicznej zapory. (PAP)