Elbląg: Rewitalizacja kąpieliska miejskiego przy Spacerowej coraz bliżej?

2023-01-25 18:19:55(ost. akt: 2023-07-03 21:09:59)
Ostatni raz w basenie można było popływać latem 2011 roku. Od czasu jego zamknięcia obiekt niszczeje. Tak teren basenu wygląda w styczniu 2023 r.

Ostatni raz w basenie można było popływać latem 2011 roku. Od czasu jego zamknięcia obiekt niszczeje. Tak teren basenu wygląda w styczniu 2023 r.

Autor zdjęcia: EG

W ratuszu trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej sporządzanej w celu rewitalizacji kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej. Wkrótce ma zostać ogłoszony przetarg, aby wyłonić wykonawcę robót budowlanych.
W ubiegłym roku elbląski samorząd otrzymał wstępną promesę w ramach drugiej edycji rządowego programu Polski Ład opiewającą na 65 mln zł. Była to odpowiedź na złożony wniosek o pozyskanie środków na rewitalizację kąpieliska miejskiego. Przedsięwzięcie opisane we wniosku zakładało budowę basenów otwartych oraz urządzeń rekreacyjno-wypoczynkowych. Szacowano, że cała inwestycja pochłonie 70 mln zł.

Obecnie w elbląskim ratuszu opracowywana jest dokumentacja projektowa, która ma na celu aktualizację dokumentów przygotowanych w 2017 roku.
Trudna sytuacja gospodarcza elbląskiego samorządu, inflacja i znaczący wzrost robót budowlanych wymusiły konieczność wprowadzenia zmian w posiadanej dokumentacji. Niezbędna jest zoptymalizowanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Ostateczne rozwiązania projektowe mają uwzględniać wysokość środków, które zostały zabezpieczone na realizację tego zadania.

Urząd Miejski w Elblągu potwierdził, że planuje się, aby powierzchnia lustra wody zrewitalizowanego kąpieliska posiadała 2 tys. mkw. Mają znaleźć się tam też place zabaw i boiska. W najbliższym czasie ma zostać ogłoszony przetarg, w którym zostanie wyłoniony wykonawca robót budowlanych.

W budżecie miasta na 2023 rok zapisano, że realizacja omawianej inwestycji ma potrwać do 2025 roku. Przyjęto w nim też, że rewitalizacja kąpieliska będzie kosztowała 73,7 mln zł. W tegorocznym budżecie na realizację tego zadania zabezpieczono środki własne w wysokości 1,4 mln zł.