Tu się ogrzeją i znajdą wsparcie. W Elblągu powstało Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych [ZDJĘCIA]

2023-01-26 16:02:18(ost. akt: 2023-07-03 21:11:31)

Autor zdjęcia: Estera Turkot

W styczniu działalność rozpoczęło Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych. Powstało w miejscu dawnego Pogotowia Socjalnego, które przez władze miasta zostało uznane za niewystarczające, by rozwiązać problem bezdomności i uzależnień.
Od sierpnia ubiegłego roku Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących „Od nowa…” na zlecenie miasta prowadziło działania mające na celu uruchomienie kolejnej placówki wsparcia dla osób bezdomnych i uzależnionych w budynku przy ul. Królewieckiej 102, w którym wcześniej znajdowało się Pogotowie Socjalne.

Budynek został wyremontowany i przygotowany dla osób bezdomnych i osób uzależnionych. W placówce znajduje się ogrzewalnia, która pomieści 40 osób oraz punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób dotkniętych problemem alkoholowym. Przygotowane zostały również dwa mieszkania treningowe, które będą oferowane osobom w kryzysie bezdomności.


Ogrzewalnia zapewnia tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych, umożliwiające interwencyjny i bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach. Do ogrzewalni przyjmowane mają być też osoby bezdomne pod wpływem alkoholu. Warunkiem jest to, aby ich stan nie zagrażał życiu i zdrowiu własnemu oraz życiu i zdrowiu innych osób. Muszą być to osoby przytomne, poruszające się o własnych siłach i nieprzejawiające agresji.

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym będzie można uzyskać pomoc od zatrudnionych w nim specjalistów — terapeuty oraz psychologa. Co najważniejsze, z punktu konsultacyjnego będą mogły skorzystać nie tylko osoby pozostające w kryzysie bezdomności, uzależnione i współuzależnione, ale każdy mieszkaniec Elbląga, który będzie czuł, że posiada problem związany z uzależnieniem i potrzebuje wsparcia.

— Przetoczyła się batalia, jak to można zlikwidować izbę wytrzeźwień w Elblągu... Mówiliśmy wtedy, że nie chodzi o likwidację działalności, widzimy problem, któremu chcemy przeciwdziałać, ale w innej formule. Przy pomocy stowarzyszenia zajmującego się pomaganiem osobom bezdomnym placówka będzie pełniła tę samą funkcję co wcześniej, ale poza opieką będzie wyprowadzała też ludzi z bezdomności — powiedział Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

— Izba wytrzeźwień była reliktem przeszłości. Leczyliśmy skutki, a nie przyczyny. Teraz wzięliśmy się za to kompleksowo — dodał Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

— Osoby bezdomne to często osoby z dysfunkcjami, uzależnione od alkoholu i narkotyków. Praca z nimi polega na przyjęciu ich w punkcie konsultacyjno-informacyjnym. Motywujemy ich do podjęcia terapii, a jeśli istnieje taka potrzeba, to wysyłamy ich do większych ośrodków, gdzie mają możliwość podjęcia 12-miesięcznej terapii zamkniętej. Jeśli uda nam się nawiązać z bezdomnym współpracę, to często taka osoba chce poprawić swój komfort życia. Obecnie w placówce zamkniętej przebywa dwóch mężczyzn — są to osoby młode. Z placówki korzystają też kobiety. Przychodzą również osoby z miasta — przekazała Aleksandra Biłas, psycholog kliniczny z Miejskiego Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych w Elblągu.

Szacowany koszt funkcjonowania nowo powstałej placówki, na który składa się między innymi jej utrzymane i wynagrodzenie dla pracowników za okres od czasu jej powstania do 2025 roku, to około 2 mln zł. Zlikwidowane Pogotowie Socjalne miałoby kosztować budżet miasta 3 mln zł rocznie.