Elbląg: Oszustwo na pokazie. Jest prawomocny wyrok

2023-02-02 15:15:43(ost. akt: 2023-02-02 15:16:06)

Autor zdjęcia: Archiwum GO

Czy to koniec oszustw na pokazach? Mamy nadzieję, że prawomocny wyrok, który zapadł w miniony czwartek w Sądzie Okręgowym w Elblągu, się do tego przyczyni.
W październiku 2022 — przypomnijmy — Sąd Rejonowy w Elblągu skazał pracownika firmy organizującej popularne pokazy na osiem miesięcy więzienia w zawieszeniu, uzależniając zawieszenie wykonania kary między innymi od tego, czy oskarżony zapłaci pokrzywdzonemu zadośćuczynienie w wysokości odpowiadającej szkodzie poniesionej w związku z zawartą umową.

W sprawie — w efekcie działań oskarżonego — miało bowiem dojść do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonego, który przedmioty o identycznych właściwościach mógłby nabyć na rynku dużo taniej. W dniu zawarcia niekorzystnej umowy zapłacił gotówką 2 900 zł i zobowiązał się do zapłaty kolejnych 6 tys. zł.

— Postępowanie karne nie jest domeną rzeczników konsumentów. Jednakże w sprawach takich jak ta, gdzie w moim przekonaniu wszelkie przesłanki czynu zabronionego zostały wypełnione, postępowanie karne stanowi jedyną możliwość dochodzenia sprawiedliwości i otrzymania wyroku, który będzie spełniał funkcję kompensacyjną, czyli prowadzić będzie do naprawienia wyrządzonej pokrzywdzonemu szkody — mówił wówczas Miejski Rzecznik Konsumentów w Elblągu.

I zaznaczał: — Wyrok, który w niniejszej sprawie zapadł, uważam za łagodny, niemniej jest to pierwszy wyrok w tego typu sprawie i mam nadzieję, że będzie stanowił dobry przykład i wytyczy nowy kierunek rozpatrywania spraw dotyczących oszustw na tzw. pokazach. Żywię nadzieję, że orzeczona kara oddziaływać będzie nie tylko na sprawcę, ale także na inne osoby podejmujące się podobnego procederu, skłaniając ich do poszanowania porządku prawnego, i tym samym spełni również swoją funkcję prewencyjną i wychowawczą.

Apelację w sprawie wyroku złożył obrońca oskarżonego, który wnosił o uniewinnienie swojego klienta lub skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.
Rozprawa apelacyjna odbyła się w czwartek 2 lutego w Sądzie Okręgowym Elblągu.
Jak poinformował nas Paweł Rodziewicz, wyrok został w całości podtrzymany.