Prawidłowe oznakowanie posesji to obowiązek właściciela. Wymagana jest tabliczka z numerem domu, mówią o tym przepisy

2023-02-07 15:56:05(ost. akt: 2023-07-03 20:55:08)

Autor zdjęcia: SM Elbląg

Strażnicy miejscy patrolując ulice Elbląga, natrafili na cztery nieruchomości, które nie były oznaczone numerem porządkowym. Za jego brak właściciel posesji może zostać ukarany przez strażników stuzłotowym mandatem karnym, a w przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa może nawet trafić przed sąd.
— Właściwe oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym oraz odpowiednie oświetlenie ułatwia lokalizację danego budynku. Ma to wpływ przede wszystkim na nasze bezpieczeństwo — przekazuje Straż Miejska w Elblągu.
I tłumaczy: — Brak tabliczki z numerem porządkowym może powodować trudności z dotarciem pod wskazany adres między innymi służbom ratowniczym.

W ostatnim czasie strażnicy miejscy, patrolując ulice Elbląga, natrafili na cztery nieruchomości, których pouczeni właściciele zobowiązali się do oznaczenia swoich budynków.

Natomiast, wobec jednej osoby, która nie chce wykonać obowiązku oznaczenia nieruchomości, trwają czynności zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Przypominamy, że artykuł 47b. (Prawo geodezyjne i kartograficzne) mówi: właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Ponadto na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice, lub place bez nazw - nazwę miejscowości. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.