Elblążanie od maja zapłacą więcej za wywóz śmieci

2023-03-09 14:55:41(ost. akt: 2023-07-03 16:19:26)

Autor zdjęcia: EG

Elbląscy radni zadecydowali w sprawie nowych stawek za wywóz odpadów komunalnych. Od maja opłata za odpady segregowane wzrośnie o 4 zł, a za odpady zmieszane o 8 zł.
Od 1 maja 2023 roku mieszkańcy Elbląga będą płacili 25 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych czterech mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość za odbiór odpadów segregowanych. 15,70 zł miesięcznie to stawka, która będzie pobierana od piątego do dziesiątego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Natomiast 1,50 zł miesięcznie to stawka za odbiór odpadów segregowanych obowiązująca w przypadku jedenastej i następnej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Miesięczny skutek finansowy podwyżki opłaty dla gospodarstwa domowego segregującego odpady komunalne wyniesie w przypadku trzyosobowej rodziny 12 zł. Osoby niesegregujące odpadów za wywóz śmieci zapłacą 50 zł za osobę miesięcznie w przypadku gospodarstw domowych do czterech osób i 31,40 zł miesięcznie w przypadku od piątego do dziesiątego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

— Ostatnia podwyżka była w marcu 2020 roku, głosowaliśmy przeciwko niej. Wtedy podwyżka wyniosła ponad 40 proc. Mijają 3 lata od ostatniej podwyżki, a prezydent Elbląga przekłada kolejną propozycję podwyżki — tym razem o kolejne 40 proc. Klub Radnych PiS będzie głosować przeciw, ponieważ takie podwyżki, zwłaszcza w ciągu kilku lat, na poziomie ponad 80 proc., naszym zdaniem nie pomagają elblążanom. Wręcz przeciwnie — obciążają ich budżety domowe. Uważamy, że w tym przypadku pan prezydent powinien pochylić się nad reorganizacją całego systemu zarządzania odpadami w mieście i dopiero wtedy, jako ostatni wariant zaproponować podwyżkę. Ponad 80 proc. podwyżki to jest bardzo dużo. Chyba żaden z produktów tak nie podrożał w przeciągu ostatnich kilku lat — informował radny Paweł Kowszyński.
Słowa te potwierdziły się 9 marca podczas sesji Rady Miejskiej, kiedy doszło do głosowania. Radni PiS byli przeciwni uchwale, za podwyżkami opowiedziała się jednak 15-osobowa grupa radnych, 2 osoby wstrzymały się od głosu.Uzasadnienie podwyżek

W ostatnim okresie niezależnie od samorządu elbląskiego drastycznie wzrastają koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Elbląg. Wzrost kosztów jest następstwem: wysokiej inflacji, która w grudniu 2022 r. wynosiła 16 proc., a w okresie 2-letnim (okres obowiązywania umowy wywozowej) 26,6 proc., wzrostu płacy minimalnej i kosztów wynagrodzeń; płaca minimalna od 1.01.2023 r. wzrasta z 3010 zł do 3490 zł, a od 1.07.2023 r. wzrośnie do 3600 zł, a więc o 19,6 proc., a w stosunku do 2021 (2800 zł) łącznie o 28,6 proc.; wzrostu cen paliw, energii elektrycznej oraz materiałów i usług. Łączne szacunkowe roczne koszty odbioru i zagospodarowania odpadów rosną z obecnego poziomu ok. 26,1 mln zł do blisko 33,4 mln zł, w tym w roku 2023 (przy zmianie cennika ZUO od maja 2023 r.) do ponad 32,6 mln zł. Roczny wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów wynosi ok. 7,3 mln zł, czyli 28 proc., w tym koszty odbioru rosną o ok. 5,0 mln zł (o 55 proc.) oraz koszty zagospodarowania wzrastają o ok. 2,3 mln zł (o 14 proc.). Dlatego też od 1 maja 2023 r. proponuje się podwyżkę opłat za gospodarowanie odpadami w wysokościach wskazanych w uchwale — czytamy w uzasadnieniu uchwały.