Rodziny zastępcze poszukiwane. Elbląskie Centrum Usług Społecznych wyjaśnia, jak zostać rodziną zastępczą

2023-03-29 13:00:00(ost. akt: 2023-03-29 10:03:30)
W założeniu rodzina zastępcza jest ustanawiana na jakiś czas — okres, w którym rodzice biologiczni powinni podjąć działania zmierzające do poprawy swojej sytuacji, niestety bywa tak, że nie podejmują tego trudu.

W założeniu rodzina zastępcza jest ustanawiana na jakiś czas — okres, w którym rodzice biologiczni powinni podjąć działania zmierzające do poprawy swojej sytuacji, niestety bywa tak, że nie podejmują tego trudu.

Autor zdjęcia: freepik

Poszukujemy nowych osób, które chciałyby i mogłyby podjąć wyzwanie opieki nad dzieckiem lub dziećmi pozbawionymi prawidłowej opieki swoich rodziców, lub innych osób bliskich. Szukamy ludzi, którzy mają serce pojemne na dziecięce smutki i rozterki, odwagę, by zmierzyć się z traumatycznymi doświadczeniami dziecka i chęci do wprowadzenia zmian w swoje życie — ogłasza Elbląskie Centrum Usług Społecznych i wyjaśnia, jak zostać rodziną zastępczą.
Kiedy dziecko trafia do rodziny zastępczej?
— Dzieci, które wymagają umieszczenia w rodzinach zastępczych, niejednokrotnie przeżyły zbyt dużo jak na swój wiek, doznały głodu, przemocy i krzywdy ze strony najbliższych. Często zdarza się, że dopiero w rodzinie zastępczej dzieci przekonują się, że można spokojnie spać, odpowiednio zjeść, bezpiecznie wrócić ze szkoły lub śmiać się beztrosko na cały głos.

Jak długo dziecko może przebywać w rodzinie zastępczej?
— W założeniu rodzina zastępcza jest ustanawiana na jakiś czas — okres, w którym rodzice biologiczni powinni podjąć działania zmierzające do poprawy swojej sytuacji, niestety bywa tak, że nie podejmują tego trudu. Dziecko czeka na moment, kiedy będzie mogło wrócić do swojej rodziny lub czeka na rodziców adopcyjnych. Opiekunowie zastępczy mają więc za zadanie, nie tylko zabezpieczyć potrzeby bytowe dziecka, wspierać je w rozwoju, pomagać wyrównywać braki w edukacji, uczyć podstawowych zasad współżycia społecznego, ale także pomóc wspierać w oczekiwaniu — kilkumiesięcznym lub kilkuletnim…

Kto może zostać rodziną zastępczą?
— Opiekunem zastępczym może zostać każdy, kto ma w sobie empatię, umiejętność słuchania o przygodach dnia codziennego, jak i lękach z przeszłości, gotowość do współpracy i wzmacniania więzi dziecka z rodzinami. Zależy nam na osobach, które potrafią rozmawiać, okazywać cierpliwość, wyrozumiałość i szacunek dla dziecięcych zmagań, które potrafią odgonić noce potwory i koszmary ze snów, opatrzyć stłuczone kolanko, uczesać warkoczyki i kopnąć piłkę do bramki.
Jeśli podczas czytania, padło wiele odpowiedzi — „tak” lub „to ja/my” — to zapraszamy do nas na ul. Winną 9, tel. 55 625 61 22 lub 55 625 61 16. Powiemy, co dalej zrobić!

Zgodnie z ustawą o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które m.in. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona lub zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny, nie są ograniczone do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania opieki pod względem zdrowotnym oraz są w stanie zapewnić odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające zaspakajanie indywidualnych potrzeb dziecka.