150 tys. zł na remont budynku dawnego kolegium jezuitów w Braniewie od wojewódzkiego konserwatora zabytków

2023-03-22 11:12:42(ost. akt: 2023-07-03 16:23:41)

Autor zdjęcia: Ryszard Biel

Właścicielom 60 cennych historycznie obiektów przyznał w tym roku finansowe wsparcie warmińsko-mazurski konserwator zabytków. Łącznie otrzymają oni blisko 4,5 mln zł, co jest rekordowo wysoką kwotą corocznych dotacji.
Spośród złożonych 141 wniosków, komisja pozytywnie rozpatrzyła 60. Aż 70 wniosków odrzucono ze względu na brak środków finansowych, a 11 niekompletnych pozostawiono bez rozpoznania — poinformował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie. Rzecznik prasowy wojewódzkiego konserwatora zabytków Bartłomiej Skrago powiedział PAP, że suma tegorocznych dotacji wynosi 4 mln 485 tys. zł, co jest najwyższą z kwot przyznanych dotychczas przez tę instytucję. Największą z poszczególnych dotacji, tj. 250 tys. zł przyznano wspólnocie mieszkaniowej z ul. Zamkowej w Elblągu na prace konserwatorskie frontowej elewacji kamienic z XIX w. Muzeum Pomnika Historii Frombork - Zespół Katedralny otrzyma 200 tys. zł na prace konserwatorskie gotyckiego poliptyku, wykonanego w 1504 r. na zlecenie wuja Mikołaja Kopernika bp. warmińskiego Łukasza Watzenrode. Ale to nie koniec dobrych wiadomości dla naszego regionu. 150 tys. zł przyznano powiatowi braniewskiemu na I etap rekonstrukcji stolarki okiennej w zabytkowym budynku dawnego Kolegium Jezuickiego w Braniewie.Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa informował też niedawno, że chciałyby w przyszłości pozyskać środki również na renowację elewacji i dachu historycznego budynku Collegium Hosianum.


Historia Collegium Hosianum

W 1565 roku kardynał Stanisław Hozjusz sprowadził do Braniewa zakon jezuitów, którzy zorganizowali tu swoje kolegium, a przy nim gimnazjum, seminarium diecezjalne i seminarium papieskie. Braniewo było pierwszą polską placówką tego zakonu. Dzięki działalności jezuitów miasto stało się centrum życia kulturalnego w regionie, a międzynarodową sławę zapewniło mu seminarium papieskie, zorganizowane tu w 1578 roku. Na koszt Kurii Rzymskiej kształcono w nim misjonarzy dla krajów skandynawskich, Inflant, Rusi. Kompleks szkół kolegium wraz z seminariami i konwiktami zajmował teren byłego klasztoru franciszkańskiego w północno-zachodnim narożniku Starego Miasta. Po kasacie jezuitów w Prusach w 1780 roku szkoły przeżywały kryzys. Kolegium zostało przekształcone przez władze pruskie w Gymnasium Academikum, a od 1818 r. w Liceum Hosianum, przemianowane w 1912 r. na Akademię Państwową. Po 1918 r. dawne kolegium stało się Państwową Akademią Teologiczną, którą w 1944 r. przeniesiono do Wrocławia.

Od 60 lat w budynku dawnego Collegium Hosianum przy ul. Gdańskiej w Braniewie mieści się Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego. Szkoła naucza kolejne pokolenia braniewian. W pamięci wielu mieszkańców placówka wciąż pozostaje miejscem kształcenia przyszłych pielęgniarek.

Obecnie szkoła kształci swoich uczniów na kierunkach: hotelarstwo, technik rachunkowości, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk i technik leśnik.

O pieniądze na prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane mogli starać się właściciele obiektów wpisanych do rejestru zabytków — gminy, instytucje, parafie, wspólnoty mieszkaniowe i osoby prywatne.