Braniewo: Nowy stadion będzie dumą i wizytówką miasta. Ma być gotowy już w sierpniu

2023-04-05 12:00:34(ost. akt: 2023-07-03 15:40:33)
Wyremontowany stadion będzie naszą dumą i wizytówką Braniewa — mówi burmistrz Tomasz Sielicki.

Wyremontowany stadion będzie naszą dumą i wizytówką Braniewa — mówi burmistrz Tomasz Sielicki.

Autor zdjęcia: nadesłane

Nowoczesny, estetyczny i komfortowy — taki wkrótce będzie Stadion Miejski w Braniewie. W kwietniu ubiegłego roku hucznie pożegnano stary obiekt, a już w sierpniu tego roku planuje się otworzyć do użytku nowy i zmodernizowany stadion.
Stadion miejski w Braniewie nieremontowany był od ponad 30 lat, a więc nie spełniał już norm współczesnych boisk, również tych wynikających z dostosowania obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Stadion nie pozwalał w pełni zaspokoić ambicji organizacji sportowych oraz mieszkańców miasta, co znacznie ograniczało perspektywę integracji społeczeństwa poprzez sport oraz propagowanie zdrowego stylu życia, a główny użytkownik boiska — Miejski Klub Sportowy „Zatoka” — nie mógł organizować treningów w odpowiednich warunkach.

Ale to już niedługi się zmieni. Obecnie trwają prace modernizacyjne na terenie stadionu, aby mógł on sprostać współczesnym potrzebom i wymaganiom.

— Tylko nowoczesny stadion pozwoli na poprawę jakości uprawianych dyscyplin, co z pewnością przełoży się na dobre wyniki i osiągnięcia lokalnych sportowców. Przy klubie funkcjonują także liczne grupy dzieci i młodzieży, które nie mają właściwych warunków do trenowania. Zatem liczne argumenty i prośby mieszkańców jak najbardziej przemawiały za tym, aby podjąć decyzję o modernizacji obiektu — przekazuje Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa.

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu Miejskiego Ośrodka Sportu – etap 1 Boisko piłkarskie” to pierwszy element w kompleksowym projekcie zakładającym przebudowę, remont i rozbudowę stadionu miejskiego w Braniewie.

Bieżąca inwestycja obejmie następujące elementy: budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej, wyposażenie sportowe i zagospodarowanie terenu, budowę boiska wielofunkcyjnego oraz budowę areny lekkoatletycznej w tym: bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400 m, bieżni prostej 6-torowej do biegu na 100 i 110 m, skoczni do skoku o tyczce, dwukierunkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku, dwuścieżkowej z zeskoczniami na obu końcach rozbiegu i rzutni do pchnięcia kulą, do rzutu dyskiem i młotem oraz oszczepem.

Według harmonogramu inwestycja powinna zakończyć się w ciągu 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli do 15 sierpnia 2023 roku. Wartość inwestycji to prawie 10,5 mln zł. Środki na realizację pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (5 mln zł) oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021 (2,5 mln zł). Pozostała część kwoty to wkład własny, który burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki we współpracy z Radą Miejską w Braniewie zabezpieczył z budżetu miasta.

Kiedy boisko jest modernizowane, Miejski Klub Sportowy „Zatoka” trenuje na boisku bocznym położonym przy basenie miejskim oraz w sąsiedniej miejscowości Lipowina. Natomiast swoje spotkania meczowe drużyna rozgrywa, korzystając z infrastruktury we Fromborku.

— Wnioski o dofinansowanie są pierwszymi, jakie złożyliśmy na realizację wskazanej inwestycji, i bardzo się cieszymy, że przeszły pomyślną weryfikację. Z każdym dniem widzimy postępy prac i z niecierpliwością czekamy, aby udostępnić nowy obiekt mieszkańcom — przekazuje Tomasz Sielicki.

I dodaje: — Na stadionie powstanie 550 miejsc siedzących. Obiekt będzie pełnił swoją podstawową funkcję, czyli sportową. Oczywiście dzięki modernizacji i wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań stadion będzie bardziej funkcjonalny, co umożliwi organizację przedsięwzięć i wydarzeń o wyższych wymaganiach i standardach, nie tylko w dziedzinie piłki nożnej.

Na jakim etapie jest już omawiana inwestycja?

— Na chwilę obecną prace przebiegają bez zakłóceń. Wykonane zostało ogrodzenie terenu, odwodnienie boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego, sieci wodociągowo-kanalizacyjne, system nawadniania boiska o nawierzchni trawiastej, montaż trybun, podbudowa pod boisko wielofunkcyjne oraz bieżnie. Częściowo wykonane jest już oświetlenie terenu. Planujemy oddać stadion do użytkowania z końcem sierpnia bieżącego roku — odpowiada burmistrz Braniewa.

Jak mieszkańcy Braniewa odbierają tę inwestycję?

— Potrzeby w naszym mieście są różnorodne, ale chyba najbardziej wyczekiwane są inwestycje związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej. Aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju zdrowia fizycznego, psychicznego i integracji społecznej. Zatem kreowaniu postaw zdrowego stylu życia towarzyszyć powinny działania zmierzające do powstania odpowiedniego zaplecza oraz atrakcyjnej oferty propozycji spędzania wolnego czasu, co sukcesywnie realizujemy. Jestem pewien, że nowoczesny obiekt zaspokoi oczekiwania nie tylko grup sportowych, ale wszystkich aktywnych mieszkańców, którzy mają do dyspozycji również nowy obiekt wielofunkcyjny przy Szkole Podstawowej nr 6. Kolejne boisko do piłki nożnej powstanie także przy Szkole Podstawowej nr 5, gdzie z początkiem roku rozpoczęliśmy termomodernizację obiektów oświatowych i zagospodarowania terenu — tłumaczy burmistrz Sielicki.

Czy nowoczesny stadion w małym mieście podnosi rangę tej miejscowości?

— Realizacja projektu z pewnością przyczyni się do wyrównania szans w dostępie do infrastruktury sportowej pomiędzy mieszkańcami dużych aglomeracji i małych miasteczek. Obiekt oferujący wiele możliwości będzie konkurencyjny w naszym regionie. Liczymy na zainteresowanie naszą infrastrukturą w kontekście wydarzeń sportowych organizowanych na skalę ogólnopolską. Wyremontowany stadion będzie naszą dumą i wizytówką Braniewa — cieszy się Tomasz Sielicki.
EG
Obrazek w tresci

W kwietniu ubiegłego roku na stadionie rozegrano ostatni mecz. Uczczono 75-lecie Zatoki i hucznie pożegnano stary obiekt.
Obrazek w tresci

Obrazek w tresci