Zebrali pół miliona podpisów w 7 dni. Michał Gzowski: — Obronimy polskie lasy!

2023-04-12 12:21:16(ost. akt: 2023-04-12 13:04:56)
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę podpisów, szczególnie leśnikom, samorządowcom i ochotniczym strażom pożarnym — powiedział rzecznik Lasów Państwowych, Michał Gzowski

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę podpisów, szczególnie leśnikom, samorządowcom i ochotniczym strażom pożarnym — powiedział rzecznik Lasów Państwowych, Michał Gzowski

Autor zdjęcia: DE

Komitet społecznej inicjatywy ustawodawczej "W obronie polskich lasów" poinformował, że w ciągu zaledwie kilku dni zebrał aż 500 tysięcy podpisów pod projektem ustawy, która ma m.in. gwarantować suwerenność Polski w obszarze gospodarki leśnej.
— Gigantyczny rekord — 500 tysięcy podpisów w zaledwie 7 dni — mimo wstrętnych ataków ze strony Donalda Tuska, Janiny Ochojskiej i mediów polskojęzycznych, które usilnie atakują Lasy Państwowe i leśników, którzy etos walki o dobro przyrody wpisany mają w swój kod DNA. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę podpisów, szczególnie leśnikom, samorządowcom, ochotniczym strażom pożarnym, które tak licznie współpracują z leśnikami każdego dnia. Myślę, że to doskonały czas, by poprosić kierownictwo polityczne państwa, aby jeszcze w tej kadencji przeprowadzić tę ustawę przez Sejm, albo przynajmniej rozpocząć pierwsze czytanie po to, aby zabezpieczyć interesy Lasów Państwowych — mówił podczas środowej konferencji rzecznik prasowy LP, Michał Gzowski.

Powstanie komitetu społecznej inicjatywy ustawodawczej to reakcja na propozycję przeniesienia leśnictwa z kompetencji krajowych do wspólnych Unii Europejskiej. Pozytywną opinię o zmianie traktatów w tej sprawie wydała — przypomnijmy — Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego.

Komitet stworzony z inicjatywy Solidarnej Polski i Lasów Państwowych w ciągu kilku dni zebrał pół miliona podpisów od osób opowiadających się za projektem ustawy blokującej możliwość przeniesienia kompetencji z państw członkowskich UE na poziom europejski.

Projekt zakłada wprowadzenie zmian do ustawy o lasach z 28 września 1991 roku, w tym m.in. wprowadzenie do jej treści rozdziału „Kompetencje w zakresie gospodarowania lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa”, którego główne artykuły mówią przede wszystkim o tym, że: „Rzeczpospolita Polska zachowuje wyłączną kompetencję do kształtowania i realizacji polityki związanej z ochroną i gospodarowaniem lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa; władze publiczne są obowiązane do kształtowania polityki leśnej mającej na celu zachowanie dziedzictwa narodowego lasów stanowiących własność Skarbu Państwa i że władze publiczne są obowiązane do niepodejmowania działań oraz do sprzeciwiania się działaniom zmierzającym do nadawania Unii Europejskiej kompetencji w zakresie ochrony i gospodarowania lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa”.

— To wielki sukces leśników, Solidarnej Polski, która wyszła z tą inicjatywą, i wszystkich tych, którzy kochają polskie lasy i chcą, aby to Polacy mogli mieć wyłączny zarząd nad lasami i by Polska była suwerenna w obszarze gospodarki leśnej — tak efekty działania komitetu skomentował minister sprawiedliwości i prezes Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro.

— Wiemy, że zakusy unijne idą daleko, stąd z jednej strony koalicja szaleństwa pseudo ekologów, a z drugiej — twardych, zimnych, wyrachowanych interesów firm zachodnich, niemieckich, które przegrywają konkurencję z polskim przemysłem drzewnym i które chciałyby konkurencję zlikwidować, doprowadzić do tego, by polska gospodarka straciła, by wielu ludzi, którzy dzisiaj pracują w lasach, straciło podstawę swojego bytu, lasy to 3 proc. polskiego PKB — nie możemy na to pozwolić. Pół miliona Polaków — w krótkim czasie — około 7 dni — dało wyraz takiemu samemu przekonaniu — podkreślał Ziobro.

I zaznaczał: — Myślę, że żadna niemiecka szajka ani ktokolwiek, kto chciałby przeprowadzić tę akcję — wcześniej prywatyzacji lasów — dzisiaj „przejęcia tylnymi drzwiami” — nie może zlekceważyć takiego wyniku i tak ogromnego poparcia akcji Solidarnej Polski, polskich leśników i wszystkich tych, którzy mają w sercach nasze polskie lasy.

— Dzisiaj składamy blisko pół miliona podpisów w Parlamencie, Sejm ma czas na weryfikację, ale cieszę się, że jeszcze w tej kadencji będzie musiało odbyć się pierwsze czytanie tej niezwykle ważnej ustawy — powiedział w środę wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

red.

Jak zmieniły się Lasy Państwowe w latach 2009-2019?
• Wzrost powierzchni lasów o 50,2 tys. ha do 7,15 mln ha
• Wzrost zasobów drewna o 216,3 mln m szesc. Do 2065,7 mln m szesc.
• Wzrost średniego wieku lasów z 57 do 60 lat
• Wzrost udziału drzew w wieku ponad 100 lat w powierzchni lasów z 11,2 proc. do 14 proc.
• W latach 2009-2019 w Lasach Państwowych co roku na każdym hektarze:
— przyrastało średnio 9,19 m szesc. Drewna
— z tego pozyskiwano 5,66 m szesc.
— reszta przyrostu, czyli 3,53 m szesc. drewna odkładała się i powiększała zasoby

inf. Lasy Państwowe