Grabarz z Elbląga stanie przed sądem. Były pracownik Zakładu Pogrzebowego Charon oskarżony o usiłowanie ograbienia i znieważenia zwłok

2023-04-14 16:03:58(ost. akt: 2023-07-03 15:44:24)
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła śledztwo przeciwko 30 letniemu mężczyźnie, któremu zarzucono usiłowanie ograbienia grobów oraz znieważenia zwłok. Postępowanie zakończono aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego w Elblągu w kwietniu 2023 roku.
Ustalenia

Mężczyzna zatrudniony był w Zakładzie Pogrzebowym Charon i pracował przy pochówkach. We wrześniu 2022r. w trakcie jednego z pochówków wyjął z grobu złożone w nim przez członków rodziny przedmioty – zegarek oraz tytoń. Z uwagi na interwencję innego pracownika zakładu odstąpił od ich zaboru. Również we wrześniu 2022r. w trakcie kolejnego pochówku, po otwarciu trumny przeszukał kieszenie ubioru zmarłego celem odnalezienia włożonych przez rodzinę papierosów. Nie znalazł ich bowiem zostały przełożone w inne miejsce przed zamknięciem trumny. Trumny nie zamknął we właściwy sposób, co spowodowało częściowe zasypanie zwłok bezpośrednio ziemią. Tym samym dopuścił się ich znieważenia.

Zarzuty

W toku postępowania przygotowawczego na podstawie zebranego materiału dowodowego, w tym wyników eksperymentu procesowego prokurator zarzucił mężczyźnie popełnienie czynu usiłowania ograbienia grobu zakwalifikowanego z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 262 § 1 k.k. oraz czynu usiłowania ograbienia grobu i znieważenia zwłok zakwalifikowanego z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 282 § 2 k.k. w zb. z art. 262 § 1 k.k.

Oskarżony nie przyznaje się do popełnienia zarzuconych mu czynów.

Zarzucone czyny zagrożone są karą pozbawiania wolności do lat 8.

Środki zapobiegawcze

Celem zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa prokurator zastosował wobec mężczyzny wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu wykonywania jakichkolwiek prac zwianych z pochówkami zmarłych.

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku