Browar Braniewo. Jest wyrok sądu w sprawie zwolnionego dyscyplinarnie pracownika. Przywrócono do pracy przewodniczącego zakładowej Solidarności

2023-04-27 15:50:49(ost. akt: 2023-07-03 09:51:44)

Autor zdjęcia: nadesłane

Pod koniec października pojawiła się pierwsza informacja od ZR W-M NSZZ "Solidarność", że w braniewskim browarze dzieje się źle. Czy konflikt udało się rozwiązać?
Pod koniec października — przypomnijmy — zastępca przewodniczącego ZR W-M NSZZ "Solidarność" Krzysztof Krzyżaniak informował, że przez kilka miesięcy działająca w browarze w Braniewie Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" prowadziła rozmowy z pracodawcą na temat podwyżek płac pracowników.

— Niestety Zarząd Spółki przeciągał rozmowy i nie zgadzał się na propozycje związku zawodowego. Wobec tego zarząd organizacji związkowej podjął uchwałę o wejściu z pracodawcą w spór zbiorowy — przekazywał Krzyżaniak.

Według związkowców pracodawca nie zgłosił sporu zbiorowego do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie i zwolnił chronionego prawem działacza związkowego — przewodniczącego organizacji — i rozpoczął konfrontacyjne działania wobec innych liderów związkowych.

— Naszym zdaniem jest to następstwo upomnienia się związku zawodowego "Solidarność" o podwyżki płac, poprawę warunków płacy i pracy załogi browaru — podkreślał Krzyżaniak.

— Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia pracodawca złożył mimo braku zgody, wymaganej przepisami art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych — pisał Zbigniew Sikorski, przewodniczący Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ "S " w liście skierowanym w listopadzie ubiegłego roku do Rafała Węgrzyna, dyrektora Browaru.

Jak informował nas zastępca przewodniczącego ZR W-M NSZZ "Solidarność", w międzyczasie w browarze nastąpiła kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, która wykazała ponad 20 naruszeń prawa pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie potwierdził, że do pracodawcy skierowano wystąpienia pokontrolne oraz nakazy dotyczące m.in.: treści regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, pisemnego i indywidualnego potwierdzania zapoznania się przez pracowników z obowiązującym regulaminem pracy, treści regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czy ustalania terminów dni wolnych od pracy i zawiadamiania właściwego okręgowego inspektora pracy o powstaniu sporu zbiorowego.

5 grudnia 2022 przed browarem zebrały się osoby, które solidaryzują się ze zwolnionymi związkowcami. W pikiecie uczestniczył m.in. Zbigniew Sikorski, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ "Solidarność", który, przedstawiając kilka podobnych przypadków z całej Polski, pytał: — Jak długo będziemy pozwalali na to, by zwalniano przewodniczących Solidarności? I mówił: — Dość zwalniania naszych działaczy!

— Toczą się sprawy o przywrócenie naszych działaczy związkowych do pracy. Rozprawa przygotowawcza wiceprzewodniczącego już się odbyła, na 30 stycznia wyznaczono termin kolejnej, tym razem dotyczącej przewodniczącego związku. Chcemy, by sprawę rozpatrzył sąd, ja nie wyobrażam sobie, żeby ci liderzy związkowi nie zostali przywróceni do pracy. Naszym zdaniem wykonywali oni normalną działalność związkową i to im pracodawca zarzuca, co naszym zdaniem jest bezzasadne i nie widzimy innego rozwiązania sporu niż przywrócenie tych pracowników do pracy — przekazał w styczniu Krzyżaniak.


A jak sytuacja w browarze wygląda obecnie?

— Jerzy Stulczewski, zwolniony dyscyplinarnie w sierpniu ubiegłego roku przewodniczący organizacji zakładowej NSZZ "Solidarność" w Browarze Braniewo został w środę 26 kwietnia zgodnie z wyrokiem sądu przywrócony do pracy. Wyrok nie jest prawomocny. Do czasu jego uprawomocnienia, Jerzy Stulczewski ma jednak pracować — poinformował nas Krzysztof Krzyżaniak.

W ubiegłym roku zwolniony został także Kamil Lazarewicz, zastępca przewodniczącego Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Browarze Braniewo. Sprawa dotycząca przywrócenia go do pracy w browarze wciąż jest w toku.