Śmieciowy problem w Gronowie Elbląskim

2023-05-02 08:00:00(ost. akt: 2023-07-03 09:48:15)

Autor zdjęcia: nadesłane

Za mało pojemników, za rzadko odbierane odpady i „totalny bałagan” — o tych problemach informuje nas mieszkaniec Gronowa Elbląskiego. Za to wójt Marcin Ślęzak przypomina, że gmina nie odpowiada za sposób gromadzenia odpadów przez wspólnoty mieszkaniowe i apeluje do nich, by wreszcie dogadały się w kwestii wiat śmietnikowych.
Jakiś czas temu do naszej redakcji zgłosił się mieszkaniec Gronowa Elbląskiego.

— Jak wiemy, z odpadami i ich segregacją od dawna był problem wszędzie. Kto będzie sprawdzał, czy dobrze segregujemy, czy wyrzucić dany odpad do „plastiku” czy „zmieszanych” itd. U nas w miejscowości Gronowo Elbląskie jest problem w postaci rzadkiego odbioru poszczególnych śmieci, w tym przypadku papieru — informował Czytelnik i zaznaczał, że papier odbierany jest tylko raz w miesiącu, a wokół śmietników panuje „totalny bałagan”.

— W miejscowości jest kilka miejsc, w których odpady leżą wokół pojemników, a nie w pojemniku. Organ zajmujący się sporządzaniem umowy z firmą, w tym przypadku gmina, mało robi w tej sprawie i problem wciąż się powtarza. Stanowisko Gminy jest takie, że to wina ludzi — mieszkańców — widocznie wytwarzamy za dużo odpadów. Warto dodać, że pojemniki na odpady typu papier są dwa, a lokali mieszkalnych korzystających z danego miejsca — 48 i kilka domów jednorodzinnych — przekazywał Czytelnik.

O otrzymanej wiadomości poinformowaliśmy wójta gminy Gronowo Elbląskie.

— Mieszkańcy muszą nauczyć się zasad prawidłowej segregacji, bo jest to podstawa do prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami i zachowania czystości, a docelowo także do osiągnięcia zadowalających stawek — przypomina Marcin Ślęzak.

Wójt gminy Gronowo Elbląskie informuje, że jeden z zapisów umowy podpisanej z firmą zajmującą się wywozem odpadów mówi: „Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych w sposób, który zapewni odpowiedni stan sanitarny, poprzez zapobieganie wysypywaniu się odpadów z pojemników w czasie odbioru i transportu, a w przypadku wysypania — zobowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (plamy, zabrudzenia itp.)”.

— Jako Gmina dokładamy wszelkich starań, aby firma, z którą mamy zawartą umowę, wykonywała swoje zadanie z należytą starannością. Jeśli są jakiekolwiek uwagi od mieszkańców do świadczonej usługi, na bieżąco je zgłaszamy i wszystkie problemy staramy się rozwiązać. Do całej tej sprawy należy dodać fakt, że do Urzędu Gminy nie wpłynął żaden wniosek, żadna petycja, żadne podanie w celu dostawienia w konkretnym „gnieździe” dodatkowego pojemnika na odpady — zaznacza Marcin Ślęzak.

Wójt komentuje również kwestię „totalnego bałaganu” wokół śmietników.

— Jako Gmina nie możemy odpowiadać za sposób gromadzenia odpadów przez trzy wspólnoty mieszkaniowe jednocześnie, a wskazany punkt jest dedykowany właśnie trzem wspólnotom. Jest to miejsce publiczne, wyremontowane i użyczone przez Gminę za darmo. Jednocześnie zaznaczam, że zagospodarowanie miejsc gromadzenia odpadów leży po stronie właścicieli danej nieruchomości, w tym konkretnym przypadku Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej, która zrzesza w swoich strukturach konkretne wspólnoty mieszkaniowe. Już od czterech lat trwają rozmowy na temat postawienia wiat śmietnikowych dla każdej ze wspólnot, jednak w dalszym ciągu nie zostało to poczynione pomimo licznych próśb z naszej strony. Uważam, że jest to najlepsze rozwiązanie, gdyż każda ze wspólnot miałaby swoją własną, zamykaną wiatę, a tym samym do pojemników mieszkańcy wrzucaliby odpady tylko ze swoich bloków. W ten sposób każdy by się pilnował i bardziej przestrzegał zasad segregacji. Zapewne problem z przepełnianiem się pojemników w tak szybkim tempie już by się nie pojawiał. Dziś, kiedy pojemniki są ogólnodostępne, wyrzuca się śmieci tam, gdzie jest bliżej i wygodniej (często mieszkańcy innych bloków mieszkalnych nie wyrzucają śmieci do dedykowanych im pojemników, lecz idąc np. na zakupy, wyrzucają tam, gdzie jest bliżej) i często dochodzi do wysypywania się odpadów z pojemników, co skutkuje robieniem się ogromnego bałaganu, który dokładnie widać na nadesłanym do państwa redakcji zdjęciu — przekazuje wójt gminy Gronowo Elbląskie.

Zdaniem Marcina Ślęzaka — pomimo tego, że Gmina za darmo użyczyła teren, na którym obecnie znajdują się pojemniki do segregacji odpadów, a docelowo mają stanąć wiaty śmietnikowe — mieszkańcy kilku wspólnot wciąż nie mogą się ze sobą porozumieć.

— Trwają spory w kwestii lokalizacji wiat, gdyż nikt nie chce mieć wiaty śmietnikowej pod swoim blokiem. Każdy jednak musi sobie uświadomić, że nie są to śmieci Gminy, lecz mieszkańców. Fakt jest taki, że z miesiąca na miesiąc jako społeczność produkujemy coraz więcej śmieci, a my jako Gmina musimy zapewnić ich prawidłowy odbiór. Mieszkańcy natomiast powinni wreszcie nauczyć się zasad prawidłowej segregacji, bo jest to podstawa do prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami i zachowania czystości — podkreśla Marcin Ślęzak.
Wójt gminy Gronowo Elbląskie komentuje również ostatnie podwyżki stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

— To niestety było nieuniknione z uwagi na stale rosnące koszty utrzymania systemu gospodarki odpadami, jak również czynniki zewnętrzne, niezależne od gminy, np. wzrosty kosztów energii, paliwa, płacy minimalnej czy też koszty przyjęcia odpadów w ZUO w Elblągu. Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięto pod uwagę ilość osób zamieszkujących na terenie gminy Gronowo Elbląskie na podstawie złożonych deklaracji, ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zarządzania systemem). Wobec powyższego w celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gronowo Elbląskie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina, w szczególności w celu wypełnienia zapisów art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach — wskazuje wójt.

I podsumowuje: — Ufam, że władze Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej podejmą ponownie temat postawienia wiat śmietnikowych, i to jak najszybciej, ale niestety to wymaga zgody, kompromisu i współpracy między mieszkańcami wspólnot a Zarządem Osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zarówno ja, jak i pracownicy Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie służymy pomocą, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Ponadto będziemy jeszcze bardziej propagować wśród mieszkańców naszej gminy zasady prawidłowej segregacji odpadów, np. zgniatanie dużych opakowań tekturowych albo wystawianie odpadów wielkogabarytowych (krzesła, fotele itp.) w czasie kiedy przewidziano ich wywóz.
Do tematu wrócimy.
Kamila Kornacka