Elbląg: Przy ul. Bożego Ciała powstanie osiedle mieszkaniowe

2023-06-20 15:45:00(ost. akt: 2023-07-02 05:56:37)

Autor zdjęcia: materiały inwestora

We wtorek 20 czerwca na sesji Rady Miejskiej podjęta została uchwała dotycząca budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bożego Ciała. Pomimo obiekcji radnej Elżbiety Banasiewicz co do niewystarczającej liczby miejsc parkingowych proponowanych przez inwestora, większość radnych zagłosowała za omawianą inwestycją. Przeciw było jedynie czterech radnych. Wszystko wskazuje więc na to, że powstanie nowego osiedla w tym miejscu to już tylko kwestia czasu.
Nowe osiedle mieszkaniowe ma zostać wybudowane w narożniku ulic Ofiar Sprawy Elbląskiej, Królewieckiej oraz Robotniczej, na przedpolu Starego Miasta. Co istotne, znajduje się tam tablica pamiątkowa Ofiar Sprawy Elbląskiej, która tym razem została uszanowana w projekcie i pozostanie na swoim miejscu.Ma być spójne z otoczeniem

Nowe osiedle mieszkaniowe przy ul. Bożego Ciała ma składać się z trzech budynków wielorodzinnych (B1,B2 i B3), z czego w dwóch z nich zakłada się realizację podziemnej hali garażowej. Przyjmuje się wysokość każdego z budynków na 5 kondygnacji nadziemnych (18 m wysokości), z wyjątkiem budynku B3, gdzie dopuszczono 6 kondygnacji nadziemnych (21 m wysokości), aby planowany zespół korespondował wysokością z istniejącym historycznym budynkiem przy ul. Stoczniowej 2, tworząc jednocześnie domknięcie widokowe od strony Starego Miasta. W całym kompleksie zakłada się realizację chodników, dojść pieszych do klatek schodowych, placu zabaw, zewnętrznych wiat śmietnikowych. Wokół budynków – zieleń niską i średnią. Założono, aby zespół trzech budynków mieszkalnych o spójnej architekturze nawiązywał do kontekstu miejsca – bliskości zabudowań dawnych zakładów produkcyjnych oraz przede wszystkim budynku administracyjno-biurowego przy ul. Stoczniowej. Znaczna część elewacji ma być wykonana w cegle lub cegle elastycznej, a inspirację do projektowania artykulacji ścian zaczerpnięto ze wspomnianego już wyżej budynku historycznego przy ul. Stoczniowej. W sumie w trzech budynkach znajdzie się od 85 do 105 mieszkań o powierzchni od 25 do aż 380 m kw. Zaprojektowano 73 miejsca postojowe, w halach garażowych i kubaturach możliwa jest realizacji maksymalnie 49 miejsc postojowych, na terenie zakłada się do 21 miejsc postojowych, z czego 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

To już drugie podejście

Przypomnijmy, że to już drugie podejście inwestora do budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Bożego Ciała. Firma w 2019 roku zakupiła od miasta w drodze licytacji działkę przy ul. Bożego Ciała za 900 tys. zł, a w 2021 roku złożyła wniosek o zgodę na lokalizację inwestycji mieszkaniowej w tym miejscu. Projekt osiedla spotkał się jednak z krytyką nie tylko ze względu na negatywne opinie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Kontrowersje wywołał także fakt, iż w przedstawionym projekcie założono zmianę lokalizacji tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci ofiar Sprawy Elbląskiej. Rada Miejska przygotowała uchwałę o odrzucenie omawianej inwestycji. W rezultacie to sam inwestor wycofał wniosek tuż przed sesją. Co istotne, według planu zagospodarowania przestrzennego zakładana lokalizacja przyszłej inwestycji przewiduje w tym miejscu zabudowę usługową. Inwestor chce jednak skorzystać ze specustawy mieszkaniowej tzw. lex deweloper, która umożliwia realizację inwestycji mieszkaniowych za zgodą Rady Miejskiej niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.