Nowa ścieżka rowerowa przy Królewieckiej wciąż w sferze planów. Ile drzew może zniknąć z tej ulicy?

2023-06-14 14:05:23(ost. akt: 2023-07-02 05:55:26)

Autor zdjęcia: EG

Planowana inwestycja dotycząca budowy ścieżki rowerowej przy ul. Królewieckiej wiąże się z wycinką 84 zdrowych drzew. Wzbudziło to kontrowersje wśród elblążan. Okazuje się, że presja społeczna ma sens i decydenci jeszcze raz sprawdzą, czy aby na pewno wszystkie drzewa trzeba wyciąć.
— Na niedawno promowanej „Elbląskiej mapie wycinek drzew” zauważyłem, że miasto planuje wyciąć 185 drzew przy ul. Królewieckiej pod budowę ścieżki rowerowej. Są to — nie przymierzając — wszystkie drzewa na tej ulicy, z obu stron. Drzewa nadają tej ulicy unikalny charakter, a ich wycinka zmieniłaby go bezpowrotnie, stawiając do tego Elbląg na podium betonozy. Żadna z głośnych ostatnio w Polsce spraw dotyczących tzw. rewitalizacji nie dotyczyła wycinek w tak dużej skali. Celem wycinki, powtórzmy, jest ścieżka rowerowa w miejscu, gdzie znajduje się już szeroki chodnik — napisał do nas nasz Czytelnik z prośbą, abyśmy sprawdzili, czy rzeczywiście planowana jest wycinka wszystkich drzew.

W podobnym tonie w swoim poście napisał elbląski bloger Elblągue. Ilość komentarzy pod postem świadczy o tym, że mieszkańcy są żywo zainteresowani zielenią w swoim mieście i nie chcą jej tracić. Postanowiliśmy więc przyjrzeć się tej sprawie.

Gmina Miasto Elbląg w ramach realizacji dokumentacji projektowej pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 504 ul. Królewieckiej w Elblągu” uzyskała decyzję marszałka województwa warmińsko-mazurskiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 101 szt. drzew znajdujących się w pasie drogowym przy ul. Królewieckiej w Elblągu, które kolidują z planowaną inwestycją. Miasto uzyskało jednak pozwolenie na usunięcie 84 sztuk drzew.

— Pojawiająca się wśród mieszkańców i w przestrzeni medialnej liczba planowanych drzew do wycinki w ilości 185 sztuk jest błędna i może wynikać z sumowania drzew planowanych do wycinki z drzewami, na które ostatecznie wydana została decyzja (101 + 84) — tłumaczy Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

I dodaje, że rozwiązania projektowe budowy drogi pieszo-rowerowej przyjęto przy założeniu zminimalizowania ilości drzew do wycinki, przy zachowaniu parametrów technicznych elementów drogi wynikających z obowiązujących przepisów.

Zaplanowane do usunięcia drzewa zlokalizowane są w ciągu całego projektowanego odcinka drogi pieszo-rowerowej o długości około 6,6 km, tj. od ul. Płk. Stanisława Dąbka do granicy administracyjnej miasta Elbląg. Są to dwa odcinki: pierwszy odcinek zlokalizowany w centrum miasta — ul. Królewiecka, od ul. Płk. Stanisława Dąbka do al. Józefa Piłsudskiego o długości 1,5 km (wycinka 10 sztuk drzew), drugi odcinek — ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do granicy miasta o długości 5,1 km (wycinka 74 sztuk drzew).

Może się jednak okazać, że pod wpływem presji mieszkańców Elbląga przy ul. Królewieckiej liczba drzew przeznaczonych do wycinki zostanie zmniejszona.

— W trakcie robót budowlanych, wspólne z wykonawcą, na bieżąco weryfikowana będzie konieczność wycinki wyznaczonych 10 drzew na tym odcinku i w przypadku gdy będzie techniczna możliwość ich pozostawienia, nie będą one usuwane. Możliwe są tutaj miejscowe zwężenia ciągu pieszo-rowerowego lub drobne korekty w samym jego przebiegu — przekazuje Łukasz Mierzejewski.

Pierwszym planowanym etapem inwestycji będzie wykonanie połączenia ul. Fromborskiej z osiedlem Dąbrowa.

— Właśnie to zadanie i ten konkretny odcinek był wielokrotnie zgłaszany przez mieszkańców jako ważny element infrastruktury stanowiący bezpieczne połączenie pomiędzy centrum miasta a rozbudowywanym osiedlem Dąbrowa dla niechronionych uczestników ruchu — przypomina Łukasz Mierzejewski.

I podkreśla: — Przy projektowaniu ciągu pieszo-rowerowego w sposób szczególny potraktowany został odcinek planowany do późniejszej realizacji, a więc ul. Królewiecka od ul. Płk. Stanisława Dąbka do al. Józefa Piłsudskiego. Na tym ruchliwym odcinku do pogodzenia jest kilka interesów uczestników ruchu, a więc kierowców z zabezpieczeniem im miejsc do parkowania, pieszych i rowerzystów oraz zachowanie istniejącego tam starodrzewia.

Zatem w ramach inwestycji zaplanowano jednocześnie miejsca parkingowe przy jezdni, pomiędzy drzewami, gdzie mieszkańcy obecnie i tak parkują. Natomiast ciąg pieszo-rowerowy zaprojektowano po śladzie obecnego chodnika, a dla drzew tworzących na tej ulicy aleję (przy jednostce wojskowej) zaplanowano łącznie 31 wysepek, dzięki którym drzewa nie zostaną wycięte.

Należy zauważyć, że realizację omawianej inwestycji elbląski samorząd zaplanował do wykonania wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w ramach zadania pn.: „Kompleksowa budowa sieci dróg rowerowych w województwie warmińsko-mazurskim”. Zadanie stanowi część przedsięwzięcia, które zgłoszono do realizacji przy wsparciu ze środków z Unii Europejskiej z programu KPO, a jak wiemy, środki dla Polski wciąż są zamrożone. A zatem omawiana inwestycja wciąż pozostaje w sferze planów.
Obrazek w tresci