Edukacja i szybkie kontr działanie skutecznym sposobem walki z dezinformacją

2023-06-02 19:39:34(ost. akt: 2023-06-27 09:19:29)

Autor zdjęcia: PAP/ T.Klepczyński

Działania dezinformacyjne, podejmowane przez Rosję wobec Polski, należy rozpatrywać w dwóch perspektywach: krótkoterminowej, nakierowanej na zbliżające się wybory parlamentarne oraz wieloletniej. Te drugie mają na celu zdeprecjonowanie wizerunku naszego kraju w oczach zachodnich sojuszników - takie wnioski wynikają z dyskusji panelistów podczas konferencji dotyczącej roli dezinformacji w obecnym świecie.
W czasie konferencji „Dezinformacja jutra. Przyszłość wojny informacyjnej” eksperci dyskutowali na temat wpływu wojny informacyjnej na poglądy europejskich społeczeństw, roli państwa w przeciwdziałaniu dezinformacji, doskonaleniu przez Rosjan technik służących manipulowaniu opinią publiczną i kierunkach rozwoju wojny informacyjnej.

W trakcie panelu „Jak działać? Rola państwa w czasach wojny informacyjnej” Wiktor Świetlik, współtwórca serwisu www.fake-hunter.pap.pl i inicjator raportu „Wojna informacyjna 2022-2023” zaprezentował kluczowe konkluzje tego raportu autorstwa analityków serwisu fact-checkingowego PAP #FakeHunter oraz ekspertów NASK. Raport, w wersji polskiej (niebawem i w angielskiej), udostępniony jest bezpłatnie pod adresem Fake Hunter | FakeHunter (pap.pl).

Także podczas tego panelu prezes PAP Wojciech Surmacz, przypomniał, że w rosyjskim systemie propagandowym od ponad stu lat działa Urząd Dezinformacji, utworzony na polecenie Feliksa Dzierżyńskiego, kierującego Nadzwyczajną Komisją ds. Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem (Czeka).

„Oznacza to, że od stu lat, bez żadnej przerwy, ten system jest rozwijany, jest niezwykle profesjonalnie prowadzony i jest niezwykle skuteczny. My, Polacy, to rozumiemy, bo od ponad stu lat mamy do czynienia z tego typu działaniami ze strony rosyjskiej, ale świat tego nie rozumie” - powiedział prezes Surmacz.

Uczestnicy panelu zastanawiali się, w jaki sposób skutecznie przeciwdziałać i chronić społeczeństwo przed manipulacją, które instytucje są kluczowe w tym procesie i w jakim stopniu za budowanie świadomości zagrożeń związanych z wojną informacyjną odpowiada społeczeństwo obywatelskie.

Łukasz Kamiński, dyrektor Ossolineum i były prezes Instytutu Pamięci Narodowej podkreślił, że należy odróżnić dezinformację od fake newsów, gdyż najlepsza dezinformacja opiera się na prawdziwych newsach i jest to działanie, które ma skłonić jakąś grupę konkretnych ludzi, albo jednostkę, do podjęcia określonych działań.

„Możliwości działań dezinformacyjnych rosną wraz z postępem techniki. Po roku 1956 Sowieci zaczęli do tych działań wciągać służby państw bloku wschodniego, na przykład wschodnioniemiecka Stasi oraz czechosłowacka StB były szczególnie zaangażowane, jeśli chodzi o dezinformację na Zachodzie. Zachód tego nie docenia, prawdziwym wstrząsem były dopiero działania w latach 80. XX wieku - kiedy rozpowszechniano informację, iż wirus HIV został >>wynaleziony