Wielomilionowa inwestycja w gminie Pieniężno stanie się faktem

2023-07-06 10:11:39(ost. akt: 2023-07-06 10:13:37)
Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo (pierwszy od lewej) ma powody do dumy

Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo (pierwszy od lewej) ma powody do dumy

Autor zdjęcia: UMiG Pieniężno

Na terenie gminy Pieniężno zrealizowane zostanie wielomilionowe zadanie. Rządowe dofinansowanie inwestycji stanowi niemal 95 proc. wartości robót budowlanych.
– Podpisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Pieniężno” o wartości zadania 10 455 000 zł, z czego dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wynosi 9 907 158 zł, co stanowi 94,76 proc. wartości robót budowlanych – informują władze Pieniężna.

To – jak przypominają – kolejne podejście do realizacji tego zadania.
– W poprzedniej umowie, w 2020 roku, z dofinansowaniem unijnym o wartości 4 033 965,97 zł gmina, czyli mieszkańcy, musieliby dołożyć według założeń kosztorysowych 3 873 951,20, co stanowiło już na etapie wniosku 49 proc. Trzykrotnie ogłosiliśmy postępowanie przetargowe (w roku 2021, i dwa w roku 2022) gdzie, aby zrealizować to zadanie, musielibyśmy obciążyć mieszkańców kwotą blisko 8 milionów, co ograniczyłoby lub wręcz uniemożliwiło na kolejne lata wszystkie inne zadania inwestycyjne. Dzięki zaangażowaniu burmistrza Kazimierza Kiejdo – jego osobistych spotkań z ministrami, parlamentarzystami, wojewodą – jako dysponentami funduszy rządowych oraz pracy wydziału inwestycji, który opracował wniosek inwestycyjny i uzyskał promesy, przeprowadziliśmy procedurę udzielenia zamówienia publicznego i możemy odpowiedzialnie mówić, że prowadzona polityka burmistrza pozwoliła zaoszczędzić gminie co najmniej 7 105 251,05 zł – wyjaśnia UMiG Pieniężno.

I dodaje: – Pieniądze te posłużą na realizację kolejnych zadań inwestycyjnych w gminie Pieniężno, w tym na budowę dróg, świetlic wiejskich, budowę wodociągów i kanalizacji, o które obecnie aplikujemy.