Co dalej z portem w Elblągu? Wiceminister Gróbarczyk nie ma wątpliwości: — Port w Elblągu zostanie zmodernizowany

2023-07-26 07:53:09(ost. akt: 2023-07-26 07:55:10)

Autor zdjęcia: Zarząd Portu Morskiego Elbląg

Aktualnie dla wód portu morskiego w Elblągu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, ale to się wkrótce zmieni. Pytania o to, co dalej z elbląskim portem nadal nie milkną. Wątpliwości nie ma wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, który zapowiada: — Port w Elblągu zostanie zmodernizowany.
W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt rozporządzenia RM w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu.

— Głównym celem przyjęcia planu jest uregulowanie zagospodarowania i użytkowania obszarów morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Elblągu. Plan umożliwi koordynację funkcjonalną i terytorialną różnorodnych działań przestrzennych, w tym w szczególności realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w sposób zrównoważony, tj. zapewniający efektywne wykorzystanie ich cech, zasobów i właściwości dla różnych celów społecznych i gospodarczych — czytamy w opublikowanej w wykazie informacji i dowiadujemy się: — Ponadto plan pozwoli ograniczyć konflikty między użytkownikami oraz z otoczeniem, zapewni trwałość nieodnawialnych zasobów i procesów przyrodniczych w perspektywie obecnego i kolejnych pokoleń. Zakłada się również, że plan umożliwi osiągnięcie celów wynikających z krajowych dokumentów strategicznych.

Z przekazanej informacji wynika, że plan ma stanowić podstawę wydawania decyzji odnoszących się do użytkowania i zagospodarowania obszarów wód portu morskiego w Elblągu.

— Plan będzie narzędziem równoważenia interesów wykorzystania przestrzeni morskiej, ponieważ diagnozuje przestrzenne uwarunkowania rozwoju, określa elementy składowe układu przestrzennego i ich wzajemne relacje oraz wskazuje ich pożądany kształt. Plan przyznaje priorytety wybranym sposobom wykorzystania i zapewnia spójność całości proponowanych rozwiązań. Służy temu przyznawanie akwenom wydzielonym w planie funkcji podstawowej, określającej wiodące przeznaczenie akwenu, którego nie mogą zakłócać inne sposoby jego wykorzystania — informuje Ministerstwo Infrastruktury.

Jak wskazano w opisie projektu, plan zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu ma wprowadzać ważne nakazy, zakazy i ograniczenia dotyczące korzystania z wód portu i "rozstrzyga o rozmieszczeniu w tych obszarach inwestycji celu publicznego, kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej oraz określa obszary i warunki ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, poszukiwania, rozpoznawania kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż".

— Analiza uwarunkowań wykonana w ramach planu wskazuje na potrzebę zabezpieczenia przestrzeni portu morskiego w Elblągu dla takich działań, jak rozbudowa potencjału gospodarki morskiej opartej na funkcjach sieci portów morskich oraz zapewnienie możliwości rozwoju i bezpieczeństwa żeglugi morskiej — przekazano.

Czy plan zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu pozwoli zażegnać trwający między elbląskim samorządem a Ministerstwem Infrastruktury konflikt dotyczący tego, kto ma pogłębić sporne 800 metrów toru wodnego prowadzącego do portu? Władze Elbląga i spółka zarządzająca portem twierdzą, że to zadanie Skarbu Państwa i Urzędu Morskiego w Gdyni, za to druga strona konfliktu obstaje przy tym, że pogłębienie spornego odcinka to zadanie zarządu portu, który obecnie jest spółką komunalną.

Co dalej z portem w Elblągu? — Port w Elblągu jest dla nas ogromną szansą. Polska potrzebuje uruchomienia nowych tego typu obszarów. Pierwszy element inwestycji, a więc przekop Mierzei Wiślanej, został dokonany — powiedział ostatnio "Naszemu Dziennikowi" cytowany przez PAP wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Port w Elblągu zostanie zmodernizowany. Prowadzimy w tej sprawie intensywne rozmowy z operatorami, którzy funkcjonują na jego obszarze, a także ze spółkami Skarbu Państwa, które w pobliżu posiadają grunty. Za chwilę będziemy gotowi z podpisaniem listu intencyjnego. Zadeklarowaliśmy kwotę 100 mln zł, którą chcemy zainwestować w port. Beneficjentami będą operatorzy, którzy są właścicielami nabrzeży — dodał wiceminister.

Jeszcze pod koniec maja — przypomnijmy — Gróbarczyk informował, że Ministerstwo już zaczyna rozmowy z właścicielami portowych terenów — zarówno prywatnymi, jak i spółkami Skarbu Państwa. — Zawiążemy stosowne umowy już z poszczególnymi właścicielami, niestety bez porozumienia z Miastem, bo Miasto nie chce w tym zakresie współpracować — zapowiadał.