Sanepid skontrolował pomorskie smażalnie ryb. W wielu stwierdził nieprawidłowości. Brak higieny to niejedyne zastrzeżenia

2023-07-27 09:59:28(ost. akt: 2023-07-27 10:00:31)

Autor zdjęcia: PAP

Inspektorzy sanepidu od początku roku przeprowadzili 135 kontroli w smażalniach ryb w woj. pomorskim. Podczas 44 kontroli stwierdzono nieprawidłowości-podała Katarzyna Waluszko z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE). Wskazała, że były to głównie: niewłaściwy stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu.
Od początku roku inspektorzy WSSE przeprowadzili 135 kontroli w 118 smażalniach ryb i zakładach, w których przeważającą działalnością jest smażenie ryb. Na terenie całego województwa pomorskiego takich miejsc jest 311.

Jak podała kierownik Działu Nadzoru Sanitarnego WSSE Katarzyna Waluszko, nieprawidłowości stwierdzono podczas 44 kontroli. Były to: niewłaściwy stan higieniczno-sanitarny pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu; brak czystości bieżącej; środki spożywcze o zmienionych cechach organoleptycznych; niewłaściwe warunki przechowywania żywności oraz brak przestrzegania procedur i instrukcji opracowanych w ramach GHP/GMP, oraz opartych na zasadach systemu HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli).

"Za stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości nałożono 28 grzywien w drodze mandatów karnych na łączną kwotę ponad 8,5 tys. złotych" - podała Waluszko.

Dodała, że w związku ze zgłoszeniami konsumentów przeprowadzono 7 kontroli interwencyjnych, podczas 5 kontroli potwierdzono zasadność interwencji. Przyczynami zgłoszeń interwencyjnych były: dolegliwości żołądkowe po spożyciu posiłków, niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny, nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami.

"Urzędowe kontrole smażalni ryb przeprowadzane są w zakresie oceny warunków higienicznych w zakładzie, identyfikowalności surowców oraz funkcjonowania procedur dobrych praktyk higienicznych, produkcyjnych i zasad systemu HACCP" - podkreśliła.

Zaznaczyła, że kontrolowana jest czystość pomieszczeń żywnościowych, sprzętu, urządzeń i ich stan techniczny, a także prowadzenie procesów mycia i /lub dezynfekcji sprzętu, naczyń, pomieszczeń, a także zabezpieczenie przed szkodnikami, higiena i stan zdrowia pracowników.

Inspektorzy sprawdzają również jakość wody, warunki do mycia i rozmrażania żywności oraz rąk pracowników, usuwanie odpadów żywnościowych, szkolenia pracowników na określonych stanowiskach oraz terminy przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości surowców stosowanych do przygotowywania potraw.

W trakcie kontroli inspektorzy zwracają również uwagę na warunki przechowywania surowców, w tym zachowanie łańcucha chłodniczego, kontrola dokumentów dotyczących dostawców surowców. W ramach kontroli sprawdzane są zapisy ze wdrożonych w zakładzie dobrych praktyk higienicznych, produkcyjnych oraz wynikających z zasad systemu HACCP.

PAP