Na Warmii i Mazurach żyjemy coraz dłużej?

2023-08-06 11:00:00(ost. akt: 2023-08-05 12:50:42)

Autor zdjęcia: Freepik

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane na temat długości życia w Polsce. Żyjemy dłużej, to oczywiście dobra wiadomość. Ale musi być też ta zła. I jest także dla mieszkańców Warmii i Mazur.
Mamy powód do zadowolenia, bo rośnie przeciętne trwanie naszego życia. Jak wynika z najnowszego raportu GUS „Trwanie życia w 2022 roku” średnia długość życia kobiet w Polsce to obecnie 81,1 roku, a mężczyzn 73,4 roku. To więcej niż rok temu i oznacza, że powoli otrząsamy się z pandemii, która brutalnie przerwała pozytywny trend, gdy chodzi o trwanie naszego życia, bo to z roku na rok rosło. Od 1950 do 2019 r. trwanie życia w Polsce wydłużyło się o około 18 lat wśród mężczyzn oraz o około 20 lat wśród kobiet. Ale przerwała to pandemia. Na skutek epidemii COVID-19 i związanej z nią zwiększonej liczby zgonów, trwanie życia w 2021 r. w porównaniu z 2019 r. uległo skróceniu o 2,3 roku w przypadku mężczyzn i o 2,1 roku w przypadku kobiet.

Z danych za 2021 r. wynikało, że w kraju średnia długość życia kobiet wyniosła 79,7 roku, a mężczyzn to 71,8 roku Zatem po roku mamy wyraźny wzrost. Dziś panie żyją średnio o 1,4 roku dłużej, a panowie aż 1,6 roku.

Jak na tle kraju wypadają Warmia i Mazury? Też żyjemy dłużej. W 2021 roku średnia długość życia kobiet na Warmii i Mazurach wynosiła 79,4 roku a mężczyzn – 70,8 roku. Teraz jak podaje GUS, mężczyźni u nas żyją przeciętnie 72,5 roku a kobiety 80,7 roku. To jednak krócej niż średnia dla całego kraju.
Gdzie w Polsce żyje się najdłużej? Otóż najkrócej żyli mężczyźni w województwie łódzkim (72,1 roku), a najdłużej w województwie małopolskim (74,9 roku). Natomiast kobiety żyły najkrócej w województwie łódzkim (80 lat), a najdłużej w podlaskim (82,6 roku). Wśród kobiet to zróżnicowanie wieku w zależności od regionu sięgało 2,6 roku, a wśród mężczyzn - 2,8 roku.

Warto przyjrzeć się statystykom w podregionach, bo tu mamy już spore różnice w długości życia.

Wynika z nich, że w Polsce najdłużej żyje się w Krakowie. W ub. roku średnia dla mężczyzn wyniosła tam 75,9 roku, a dla kobiet 82,3 roku. Z kolei najkrócej mężczyźni żyli w Łodzi (72,3 roku), a kobiety – w podregionie katowickim (79,2 roku). Największą różnicę między trwaniem życia mężczyzn i kobiet odnotowano w Szczecinie (7,8 roku).

To, że żyjemy coraz dłużej to dobra wiadomość. Jednak jest też druga strona medalu, chodzi o nasze emerytury, a dokładnie o ich wysokość. A tę ZUS wylicza na podstawie tablic dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn w Polsce, które co roku w marcu publikuje GUS. ZUS dzieli zgromadzone przez nas składki przez prognozowana liczbę miesięcy, które będziemy żyli.

Z tegorocznych tablic, które opracowywane są na podstawie danych na temat śmiertelności w 2022 roku, też wynika, że nastąpił wzrost trwania życia. I to spory, bo o 15,4 miesiąca dla 60-latków i 13,8 miesiąca dla 65-latków. Dziś dla 60-latków ta prognoza dalszego trwania życia wynosi 254,3 miesiąca (rok temu 238,9 miesiąca), a dla 65-latków 210 miesięcy (roku temu 196,2 miesiąca).
Wynika z nich, że 65-latek ma przed sobą 17,5 roku życia, a to oznacza, że mężczyzna dożyje do 82,5 lat. Natomiast 60-letnia kobieta dożyje 81,2 roku, a więc będzie żyć krócej niż mężczyzna? Jak widać, tu statystyki się rozjeżdżają. Dlaczego? Można to tłumaczyć tym, że tablice trwania życia są dla obu płci i trudno porównywać te dane.

Ale ze statystyk wynika też coś jeszcze, że tylko niespełna 73 proc. mężczyzn dożywa wieku emerytalnego. Mówiąc brutalnie, na czterech mężczyzn tylko trzech doczeka emerytury. Dużo lepiej wygląda to w przypadku kobiet, gdzie odsetek kobiet dożywających wieku emerytalnego wynosi 92,5 proc. I nawet gdyby panie przechodziły na emeryturę w wieku 65 lat, to i tak ten odsetek wynosiłby blisko 90 proc.

GUS zauważa, że porównując do danych Eurostatu, pod względem przeciętnego życia mężczyzn Polska w 2021 roku zajmowała 25. miejsce, a wśród kobiet 26. pozycję na 34 kraje uwzględnione w analizie.

Jak wynika z raportu, najdłuższe trwanie życia mężczyzn odnotowano w Szwajcarii (81,8 roku), Islandii (81,8 roku) oraz Norwegii (81,7 roku), najkrótsze zaś w Bułgarii (68 lat) oraz na Łotwie (68,2 roku). Wśród kobiet najdłuższe przeciętne trwanie życia odnotowano w Hiszpanii (86,2 roku), a najkrótsze w Bułgarii (75,1 roku) i Macedonii Północnej (75,5 roku).

Andrzej Mielnicki