Pies tylko na smyczy! Jakie przepisy obowiązują właściciela?

2023-08-28 11:56:01(ost. akt: 2023-08-28 12:02:44)

Autor zdjęcia: pixabay

Posiadanie czworonoga to nie tylko ogromna przyjemność, ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność. Od właścicieli oczekuje się bardzo dużej odpowiedzialności, ponieważ to oni odpowiadają za posiadane zwierzę.
Niestety zdarzają się sytuacje, że pomimo starań i pilnowania czworonoga, dochodzi do przykrego wypadku – pogryzienia przez psa. Zagadnienie pogryzienia przez psa dotyczy problematyki na styku kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego.

Należy pamiętać, że wyprowadzanie psa bez smyczy i kagańca może doprowadzić do pogryzienia człowieka przez naszego pupila. Odpowiedzialność karną za pogryzienie przez psa ponosi właściciel (albo osoba, która w konkretnym przypadku opiekowała się psem bądź trzymała zwierzę).

Art. 77 Kodeksu wykroczeń stanowi, że kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Natomiast właściciel pupila, przy niezachowaniu zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, musi liczyć się z podwójną kwotą mandatu za to wykroczenie.

W przypadku wystąpienia szkody na osobie (pogryzienie przez psa) możliwe jest pociągniecie opiekuna do odpowiedzialności karnej. Wymiar kary będzie wtedy zależał od uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego. Określone jest to w przepisach kodeksu karnego w art. 156 i 157.

Pies musi być wyposażony w smycz, a w zależności od rasy czy wielkości, w kaganiec, który przeznaczony jest przede wszystkim dla ras niebezpiecznych.

Nie w każdej jednak sytuacji, właściciel odpowie za niebezpieczne zachowanie zwierzęcia, ponieważ zgodnie z art.78 kodeksu wykroczeń, karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany, podlegać będzie ta osoba, która przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się ono niebezpieczne.

Jesteś właścicielem psa? Pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić do tragedii!

KPP Braniewo