Wicestarosta elbląski Ryszard Zając zabiera głos w sprawie zatrzymania go przez CBA

2023-08-31 14:26:29(ost. akt: 2023-09-01 12:18:16)
Ryszard Zając, wicestarosta elbląski

Ryszard Zając, wicestarosta elbląski

Autor zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Elblągu

O 6 rano, we wtorek 29 sierpnia, jak relacjonuje wicestarosta elbląski Ryszard Zając, został on zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA. — Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że istnieje nieprzypadkowa zbieżność czasowa działań podjętych przeciwko mnie przez Prokuraturę z obecnym okresem przedwyborczym — przyznaje Ryszard Zając i oświadcza: — Nie przekroczyłem swoich uprawnień, dopełniłem swoich obowiązków, działałem w interesie publicznym oraz nie przyjąłem żadnej korzyści majątkowej.
Przypomnijmy, we wtorek 29 sierpnia CBA poinformowało o zatrzymaniach w powiecie elbląskim, wśród zatrzymanych, według komunikatu, byli członek władz powiatu elbląskiego oraz burmistrz Urzędu Miasta i Gminy w Młynarach.

— Na zlecenie Prokuratury w Bydgoszczy zostałem zatrzymany w moim mieszkaniu w dniu 29.08.23 r. o godz. 6 rano przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego i przewieziony do Prokuratury w Bydgoszczy mimo tego, że stawiłbym się w każdym miejscu i o każdej porze na wezwanie Prokuratury — informuje wicestarosta elbląski Ryszard Zając.

I relacjonuje: — Prokurator przedstawił mi zarzut popełnienia występu przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego z art. 231 §1 kk polegającego na wydaniu decyzji nr 1/20 z dnia 14.08.2020 r. o zezwolenie na realizacji inwestycji drogowej, publicznej drogi gminnej leżącej na terenie gminy Młynary, z pominięciem 14-dniowego terminu na obwieszczenie o zamiarze wydania ww. decyzji. Jedynym zarzucanym mi „czynem” jest zastosowanie 7-dniowego, zamiast 14-dniowego terminu na obwieszczenie. To stanowiło podstawę do uruchomienia organów ścigania, zatrzymania mnie nad ranem, dowiezienia do Bydgoszczy przez funkcjonariuszy CBA z Białegostoku. Nikt, nie wyłączając Prokuratury, przed wydaniem decyzji, ani po jej wydaniu, do czasu przedstawienia mi zarzutów, nie zgłosił zastrzeżeń ani środków odwoławczych co do tego postępowania i samej decyzji. Wręcz przeciwnie, osoby, które mogły być stronami postępowania, złożyły oświadczenia na piśmie, że nie składają żadnych uwag.

— Między innymi na podstawie właśnie tej decyzji z dnia 14.08.2020 r., gmina Młynary uzyskała na przebudowę tej drogi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 1,1 mln zł. Ta publiczna droga gminna została wybudowana i korzystają z niej obecnie wszyscy zainteresowani, w tym w szczególności mieszkańcy miasta i gminy Młynary, powiatu elbląskiego oraz ich goście — dodaje wicestarosta elbląski.

— Prokurator po przesłuchaniu zwolnił mnie tego samego dnia do domu, ograniczając się jedynie do zastosowania poręczenia majątkowego w wysokości 10 tysięcy zł. Będę składał zażalenia na to postępowanie, ponieważ moim zdaniem jest bezpodstawne — stwierdza Ryszard Zając. Wicestarosta zaznacza też: — Lekarz, którego wymieniają notatki prasowe, nie ma żadnego związku z wymienioną decyzją, drogą, ani stawianymi mi zarzutami.

— Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że istnieje nieprzypadkowa zbieżność czasowa działań podjętych przeciwko mnie przez Prokuraturę z obecnym okresem przedwyborczym. Przypuszczenie to potęguje fakt, że czynności w tej sprawie CBA rozpoczęło już w roku 2020, a zarzuty stawiane są mi dopiero po ponad 3 latach, tuż przed wyborami — zaznacza wicestarosta elbląski.

A na zakończenie podsumowuje: — Pragnę oświadczyć, że nie przekroczyłem swoich uprawnień, dopełniłem swoich obowiązków, działałem w interesie publicznym oraz nie przyjąłem żadnej korzyści majątkowej, bo nawet nie ma takiego zarzutu. Ufam w sprawiedliwość niezawisłych sądów, nadal pracując na rzecz mieszkańców powiatu elbląskiego.


Czytaj najnowszy Dziennik Elbląski! Wydanie ze specjalnym dodatkiem o Mikołaju Koperniku w sprzedaży do czwartku 7 września! Szukaj nas w salonach prasowych, na pocztach i stacjach Orlen.