To wojewoda zdecyduje, co dalej ze sprawą zniszczenia tablicy na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Elblągu

2023-09-04 11:14:52(ost. akt: 2023-09-04 11:39:59)
W październiku 2014 r. ktoś oblał tablicę farbą, ale sprawa nie została zgłoszona na policję. Zdjęcie archiwalne

W październiku 2014 r. ktoś oblał tablicę farbą, ale sprawa nie została zgłoszona na policję. Zdjęcie archiwalne

Autor zdjęcia: Michał Skroboszewski

To wojewoda warmińsko-mazurski zdecyduje, co dalej ze sprawą, w której o zniszczenie tablicy na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Elblągu oskarżonych jest dwóch mężczyzn. Termin kolejnej rozprawy wyznaczono na październik, wtedy dowiemy się, czy postępowanie zostanie umorzone.
W dniu 9 sierpnia 2023 roku do Sądu Rejonowego w Elblągu wpłynęło pismo z Prokuratury Rejonowej w Elblągu, w którym Prokuratura informuje o cofnięciu aktu oskarżenia przeciwko Pawłowi Ż. i Mateuszowi K. i wnosi "o umorzenie postępowania wobec braku skargi uprawnionego oskarżyciela". Pismo nie zawiera uzasadnienia.

Mężczyzn – przypomnijmy – oskarżono o uszkodzenie pamiątkowej tablicy ustawionej w 1945 roku przy cmentarzu żołnierzy armii radzieckiej w Elblągu poprzez usunięcie z niej symbolu sierpa i młota.

Teraz wszystko w rękach wojewody warmińsko-mazurskiego – to on, nie jak wcześniej wskazywano – Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu – jest pokrzywdzonym w tej sprawie.

– W przedmiotowej sprawie jako pokrzywdzonego w akcie oskarżenia wskazano Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu, jak wynika z dokumentów przesłanych do Sądu przez prezydenta miasta Elbląg, tablica znajdująca się na cmentarzu żołnierzy radzieckich jest położona na działce będącej w administrowaniu ZZM, jednakże cmentarz żołnierzy radzieckich jest cmentarzem wojennym, a według ustawy o grobach i cmentarzach wojennych sprawy dotyczące ogólnego zarządu cmentarzy wojennych należą do zakresu działań wojewody – wskazywała podczas poniedziałkowej (4 września) rozprawy sędzia Katarzyna Styś.

Aby cofnięcie aktu oskarżenia i umorzenie postępowania doszły do skutku, potrzebne są zgody oskarżonych – obaj takiej zgody udzielili, oraz stanowisko pokrzywdzonego, który może w takiej sytuacji wstąpić w rolę oskarżyciela posiłkowego.

– To do wojewody warmińsko-mazurskiego Sąd musi się zwrócić o wskazanie w terminie 14 dni, czy w związku z oświadczeniem Prokuratora Rejonowego w Elblągu o cofnięciu aktu oskarżenia, będzie popierał akt oskarżenia i brał udział w postępowaniu jako oskarżyciel posiłkowy – przekazała sędzia Katarzyna Styś.

Termin kolejnej rozprawy wyznaczono na 9 października, wówczas, kiedy poznamy stanowisko pokrzywdzonego, dowiemy się, czy postępowanie będzie umorzone.

W piątkowy wieczór 25 lutego 2022 r. — dzień po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę — przypomnijmy — Mateusz K. i Paweł Ż. mieli uszkodzić pamiątkową tablicę poprzez siłowe usunięcie z niej symbolu sierpa i młota.

Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu znieważyli miejsce upamiętnienia zdarzenia historycznego przez umyślne uszkodzenie tablicy pamiątkowej poprzez uderzanie w nią narzędziami, w wyniku czego uszkodzona została obudowa tablicy. Uszkodzenie tablicy miało pierwotnie spowodować straty w wysokości 600 zł na szkodę Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu.

Mateusz K. przyznał się do usunięcia sierpa i młota, ale oświadczył przed sądem, że nie traktuje swoich działań jako przestępstwo. Paweł Ż. przyznał się natomiast do obecności na miejscu zdarzenia i posiadania przy sobie łomu i młota. Nie przyznał się jednak do uszkodzenia pamiątkowej tablicy. Jak stwierdził, w dniu zdarzenia znalazł się przy tablicy pamiątkowej przy ul. Agrykola, gdyż uważał, że sierp i młot to symbol śmierci i zniewolenia, który należy usunąć.

Dodać należy, że według świadka — pracownika ZZM po publikacjach medialnych na temat zdjęcia sierpa i młota z pamiątkowej tablicy zgłosiło się do niego dwóch mężczyzn, którzy postanowili zapłacić za naprawę zniszczeń jednej z elbląskich firm kamieniarskich. Takiej naprawy dokonano, jednak ZZM nie jest w posiadaniu żadnych dokumentów związanych z tą naprawą.