ZSB w Braniewie: Jedna klasa zamiast dwóch

2023-09-22 10:52:20(ost. akt: 2023-09-22 10:56:18)
W pierwszych dniach września rodzice uczniów dowiedzieli się o połączeniu dwóch klas pierwszych

W pierwszych dniach września rodzice uczniów dowiedzieli się o połączeniu dwóch klas pierwszych

Autor zdjęcia: ZSB Braniewo

Za nami rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego. Dla niektórych uczniów, którzy zdecydowali się uczęszczać do Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie, rozpoczęcie nauki wiązało się ze sporym zaskoczeniem. O problemie, jaki ich spotkał, napisał do nas jeden z rodziców.
W pierwszych dniach września rodzice uczniów dowiedzieli się o połączeniu dwóch klas pierwszych: technikum spedycyjnego oraz technikum informatycznego. Miały to być dwie odrębne klasy w ramach Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie. Połączona klasa liczy 46 osób. Jak w takich warunkach przygotować uczniów do matury? Jak mają się czegokolwiek nauczyć, skoro wychowawca twierdzi, że sprawdzanie obecności pochłania 20 minut z lekcji? Dyrektor twierdzi, że początkowo starostwo wydało zgodę na utworzenie czterech oddziałów, dwie LO o profilu mundurowym i dwie klasy technikum, spedycyjne i informatyczne, jednak w trakcie trwania naboru cofnięto zgodę na jeden oddział technikum — przedstawia problem jeden z rodziców.

I pyta: — Dlaczego nikt nas wtedy nie poinformował? W szkole wisiała lista przyjętych — 44 osoby do LO i dwie odrębne klasy technikum. Dlaczego we wrześniu jesteśmy stawiani przed faktem dokonanym, klasy 46-osobowej utworzonej z dwóch specjalizacji odrębnych, a LO podzielono na dwie klasy po 20 parę osób? Dyrekcja podkreśla możliwość przeniesienia się uczniów do oddziału liceum. Skoro klasy LO są mniej liczne (na liście przyjętych: 44 osoby), dlaczego, by zachować wymóg starostwa, nie utworzono jednej łączonej klasy liceum – ten sam profil, te same rozszerzenia, mniejsza liczebności klasy – tylko łączone są odrębne klasy technikum, o innych rozszerzeniach i innych profilach? Lista przyjętych do LO liczy 44 osoby, do technikum spedycyjnego – 30 osób przyjętych, do technikum informatycznego – zaledwie 16, ale dyrektor twierdzi, że do TI było 21 chętnych, dodatkowym osobom jednak odmówił, wiedząc już o konieczności połączenia klas.

— Dodatkowo klasy technikum są na część przedmiotów podzielone. Nie zachowano jednak podziału 16 osób z oddziału TI + dołączona część osób z TS. Podział przebiega następująco: po 15 osób z TS + po 8 osób z TI. Jak to wpływa na aspekt wychowawczy, jakąkolwiek integrację uczniów? Czy przepisy prawa oświatowego zezwalają na liczebności klasy 46 osób? W klasie są również uczniowie z opiniami z PPP, które potrzebują dostosowań, indywidualnego podejścia ze strony nauczycieli. Jak nauczyciel ma wdrożyć zalecenia poradni, pracując z tak liczną grupą i z takim system dzielenia grup na niektóre przedmioty? Język polski, przedmiot maturalny, będzie prowadzony dla wszystkich uczniów łącznie — dodaje rodzic.

To stan przejściowy?

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy dyrekcję szkoły.

— Klasa I TI miała być połączona z klasą pierwszą TB (technik budownictwa), do której nie udało nam się dokonać naboru. Kandydatom musieliśmy więc odmówić przyjęcia. Pozostały nam dwie możliwości: albo odmówić przyjęcia także 16 chętnym do TI, albo połączyć z klasą I TS. Uznaliśmy, że należy dać szansę nauki tym młodym ludziom w technikum informatycznym. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Braniewskiego samodzielny oddział musi liczyć co najmniej 25 osób, więc TI samodzielną klasą być nie mogło. Rokrocznie, i to w pierwszych tygodniach nauki, uczniowie przenoszą się do innych szkół, innych klas, sądzimy więc, że ten liczny stan osobowy to stan przejściowy i nie będzie rzutować na przygotowanie uczniów do matury w cyklu pięcioletnim — tłumaczy Dariusz Lis, dyrektor ZSB w Braniewie.

— Nadmieniam, że w pełnym składzie klasa ma zajęcia tylko na przedmiotach ogólnych. Przedmioty zawodowe, języki obce i rozszerzenia odbywają się z podziałem na grupy — zaznacza dyrektor placówki.