Braniewo w liczbach. Sprawdzamy najciekawsze statystyki

2023-09-23 14:30:00(ost. akt: 2023-09-22 13:53:05)

Autor zdjęcia: Ryszard Biel

Ile dzieci rodzi się w Braniewie? Jaka część mieszkańców jest aktywna zawodowo? Ile wynosi poziom bezrobocia? Zaglądamy w statystyki i sprawdzamy najciekawsze dane.
LUDZIE
Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanych na koniec 2022 roku, liczba mieszkańców Braniewa to około 16 tysięcy osób, z czego ponad połowę, bo 51,8 proc. stanowią mężczyźni. Średni wiek mieszkańców wynosi nieco ponad 41 lat — to mniej więcej tyle, co średni wiek mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Jak wskazuje GUS, w latach 2002-2022 liczba mieszkańców Braniewa zmalała o 11,5 proc. W roku 2022 w Braniewie zawartych zostało 71 związków małżeńskich i urodziło się 109 dzieci — więcej chłopców niż dziewczynek. Ponad 30 proc. mieszkańców Braniewa jest stanu wolnego, 48,2 proc. żyje w małżeństwie, 8,5 proc. jest po rozwodzie, a 9,4 proc. mieszkańców stanowią wdowy i wdowcy. Warto dodać, że Braniewo ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -96. W 2022 roku w Braniewie zmarło 205 osób — 101 kobiet i 104 mężczyzn.

NIERUCHOMOŚCI
W minionym 2022 roku w Braniewie oddano do użytku 60 mieszkań, przeciętna ilość pokoi w nowo oddanych mieszkaniach to 4, przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości — ponad 86 m kw. Całkowite zasoby mieszkaniowe w Braniewie na koniec 2022 roku to 6 576 nieruchomości.
Co ciekawe, jeżeli chodzi o instalacje techniczno-sanitarne, to 99,45 proc. mieszkań przyłączonych jest do wodociągu, 98,83 proc. nieruchomości wyposażonych jest w ustęp spłukiwany, 98,27 proc. mieszkań posiada łazienkę, 90,15 proc. korzysta z centralnego ogrzewania, a 0,17 proc. z gazu sieciowego.

PRACA
Jak wskazują statystyki GUS, w Braniewie na 1000 mieszkańców pracowało w 2022 roku 350 osób. Bezrobocie rejestrowane w Braniewie wynosiło w 2022 roku 17 proc. (w 2021 — 11,8 proc., w 2020 — 12,9 proc.).
W 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Braniewie wynosiło 5 368,32 zł. Dla porównania w 2021 roku było to 4 876 zł brutto, a w 2020 — 4 460 zł brutto. 427 spośród aktywnych zawodowo mieszkańców Braniewa dojeżdża do pracy w innym mieście, a 457 przyjeżdża do Braniewa do pracy spoza gminy.
Ponad 25 proc. mieszkańców Braniewa pracuje w sektorze rolniczym, 15,7 proc. w przemyśle i budownictwie, 19,3 w sektorze usługowym, a 1,6 proc. w branży finansowej.

BEZPIECZEŃSTWO
Jak oszacowano w oparciu o dane powiatowe, w 2022 roku w Braniewie stwierdzono 315 przestępstw, czyli 19,33 przestępstwa na 1000 mieszkańców. Najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym i przeciwko mieniu, najmniej przeciwko życiu i zdrowiu.
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw wynosi w Braniewie 75,80 proc.

oprac. kk, więcej na polskawliczbach.pl