Te groby przeznaczono do likwidacji. Zaglądamy do regulaminu cmentarzy komunalnych w Elblągu

2023-10-31 17:34:14(ost. akt: 2023-10-31 16:42:51)

Autor zdjęcia: DE

Cmentarze są miejscem pamięci, spokoju i zadumy. Jednakże, choć wieczny spoczynek wydaje się być niezmącony, regulamin cmentarzy komunalnych w Elblągu rzuca światło na to, co może się stać z grobami, gdy ich dysponenci zapomną o opłatach.
Jesień to w Polsce czas szczególny. W sercach wielu z nas to właśnie pod koniec października i przy okazji pierwszych dni listopada budzi się wspomnienie o bliskich, którzy odeszli już z tego świata. Jesienią cmentarze stają się miejscem zadumy i refleksji, ale, by zapewnić spokojny odpoczynek tym, których nie ma wśród nas, warto pamiętać również o nieco przyziemnych sprawach, między innymi takich jak opłaty.

20 lat i co dalej?


Zgodnie z regulaminem cmentarzy komunalnych, które znajdują się w Elblągu przy ul. Agrykola i przy ul. Łęczyckiej, opłaty za niszę w kolumbarium, miejsce pod grób ziemny, miejsce rezerwowe oraz za przedłużenie okresu użytkowania niszy w kolumbarium, grobu ziemnego lub miejsca rezerwowego (oraz opłaty eksploatacyjne) pobierane są na okres 20 lat.

Warto pamiętać o tym, że w ostatnim roku obowiązywania opłat konieczne jest ponowne ich wniesienie na kolejne dwie dekady — to kluczowy moment, który decyduje o dalszym losie miejsca spoczynku.

Co jeżeli opłata na kolejne 20 lat nie zostanie uregulowana?


Jeżeli nie zadbamy o uiszczenie opłaty, zarządca cmentarzy ma prawo podjąć drastyczne kroki — wówczas to on ma prawo rozporządzać danym grobem i może przeznaczyć go do ponownego pochówku na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

W sytuacji, gdy opłata na kolejnych 20 lat nie zostanie uiszczona, na grobie i tablicy informacyjnej przy danym cmentarzu, na co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem użycia grobu do ponownego pochówku, umieszczona zostanie stosowna informacja.

Listę grobów przeznaczonych do likwidacji „w związku z wyczerpaniem procedury i brakiem możliwości dotarcia do dysponentów” można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w zakładce „cmentarze”


A co w przypadku niszy w kolumbarium? Zasada jest podobna, w przypadku nieuiszczenia opłaty za niszę w kolumbarium na kolejne 20 lat zarządca ma prawo przenieść urnę do innej kwatery wyznaczonej na terenie cmentarza. „Nisza pozostanie do dyspozycji zarządcy cmentarzy. Przeniesienie urny będzie poprzedzone informacją umieszczoną na płycie zamykającej niszę i na tablicy informacyjnej na terenie cmentarza co najmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem przeniesienia urn” — czytamy w regulaminie elbląskich cmentarzy komunalnych.

Kolejny ważny punkt mówi, że „dysponent nieopłaconego grobu przeznaczonego do użycia pod ponowny pochówek zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka”. „Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu trzech miesięcy od daty zamieszczenia informacji o przeznaczeniu grobu lub niszy do ponownego pochówku, to zostaną one usunięte przez zarządcę cmentarzy bez prawa żądania ich zwrotu i odszkodowania” — zaznaczono w regulaminie.

Jeżeli chodzi o rezerwację miejsca, w przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejne 20 lat, wygasa ona automatycznie z końcem ostatniego roku kalendarzowego, za który wniesiono opłatę, a dane miejsce przechodzi do dyspozycji zarządcy cmentarzy.