Porównujemy ceny na cmentarzach. Ile płacimy w Elblągu?

2023-10-31 19:00:00(ost. akt: 2023-10-31 16:45:31)

Autor zdjęcia: Klaudia Murawska

Na cmentarzach komunalnych pobiera się opłaty za usługi cmentarne zgodne z zatwierdzonym przez prezydenta Elbląga cennikiem usług cmentarnych. Sprawdzamy ceny za miejsce pod grób i niszę w kolumbarium i porównujemy je z tymi w Gdańsku i Olsztynie.
Za miejsce pod grób ziemny duży na 20 lat na cmentarzu Dębica zapłacić trzeba 324 zł brutto, na Agrykola — 648 zł brutto. Takie same kwoty obowiązują w przypadku opłaty na kolejne 20 lat. Nisza w kolumbarium na 20 lat to koszt wynoszący 4 104 zł brutto, jeżeli zdecydujemy się opłacić niszę na kolejne dwie dekady, zapłacimy 2 808 zł brutto.

Opłata eksploatacyjna na 20 lat według cennika to 410,40 zł brutto płatne przy pochówku i 270 zł brutto przy wznowieniu opłaty.

Dla porównania w Olsztynie, według informacji podanych przez tamtejszy Zakład Cmentarzy Komunalnych, za miejsce na grób ziemny zapłacić trzeba 1250 zł brutto, za niszę o wymiarach 0,6 x 0,3 m — 2 500 zł brutto, a o wymiarach 0,8 x 0,5 m — 5000 zł brutto. Miejsce na jedną urnę w grobie murowanym zbiorowym dla osób dorosłych, z możliwością rezerwacji, to w Olsztynie koszt równy 2000 zł brutto.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przy pochówkach na nowych miejscach grzebalnych na cmentarzach w Gdańsku pobiera opłatę będącą sumą opłat jednostkowych: za miejsce i eksploatacyjnej. Za grób ziemny przeznaczony do pochówków tradycyjnych zapłacić należy według tamtejszego cennika od 2 700 do ponad 3 tysięcy złotych. Groby ziemne urnowe to koszt około 1700-2000 zł, a cena za niszę w kolumbarium to nieco ponad 4 tysiące zł. I w Gdańsku opłaty uiszczane są na 20 lat, kolejnych dokonać na następną dekadę lub dwie.

Zasiłek pogrzebowy: dla kogo i ile?


Planowanie ceremonii pogrzebowej to czas pełen trudnych decyzji i wyzwań, a związane z tym wydatki mogą stanowić dodatkowe obciążenie emocjonalne. Warto jednak wiedzieć, że istnieje wsparcie finansowe i umieć z niego skorzystać. Zasiłek pogrzebowy wypłacany przez ZUS to jedno z rozwiązań, które pomaga w pokryciu kosztów związanych z ceremonią pożegnalną.

Kto ma prawo z niego skorzystać? Każdy, kto spełnia chociaż jeden z następujących warunków: jest objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobiera emeryturę albo rentę i zmarły był z jego rodziny; zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierał emeryturę lub rentę albo spełniał warunki, żeby dostać emeryturę albo rentę; zmarły nie miał ubezpieczenia, ale pobierał zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu ubezpieczenia.

Jak podaje ZUS: „zasiłek pogrzebowy może dostać każdy, kto zapłacił za pogrzeb. Może to być osoba z rodziny zmarłego, ale także osoba obca lub instytucja (pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związek wyznaniowy)”.

Komplet wymaganych dokumentów należy złożyć w jednostce ZUS, która wypłacała emeryturę albo rentę zmarłemu – jeśli zmarły dostawał emeryturę albo rentę, lub w jednostce ZUS zgodnej z miejscem zamieszkania wnioskującego do 12 miesięcy od dnia śmierci, lub w wyjątkowych przypadkach (dołączając dokument potwierdzający dowód opóźnienia) do 12 miesięcy od dnia pogrzebu. Dokumenty można wysłać pocztą, złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Wniosek o zasiłek można także złożyć elektronicznie przez PUE ZUS.
Zasiłek wypłacany jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wszystkich dokumentów.

W jakiej wysokości zostanie wypłacony? 4 000 zł jeśli należysz do rodziny zmarłego i maksymalnie 4 000 zł jeśli jesteś spoza rodziny zmarłego lub reprezentujesz instytucję, która sfinansowała pogrzeb. „W takiej sytuacji potwierdź wszystkie wydatki związane z pogrzebem. Dostaniesz tyle, ile faktycznie wydasz na pogrzeb, ale nie więcej niż 4 000 zł” — przekazuje ZUS i wyjaśnia, że „jeśli za pogrzeb płaci więcej niż jedna osoba, zasiłek będzie podzielony proporcjonalnie do ich wydatków. W takiej sytuacji każda osoba lub instytucja składa oddzielny wniosek”.