Jakie badania wykonać przed operacją?

2023-11-09 22:37:41(ost. akt: 2023-11-09 22:40:58)   Artykuł sponsorowany
Zabiegi operacyjne wiążą się z koniecznością odpowiedniego przygotowania przez pacjenta. Jednym z ważniejszych elementów jest wykonanie tzw. profilu przedoperacyjnego. Sprawdź, jakie badania zazwyczaj się na niego składają.
Co zawiera profil przedoperacyjny?
Czeka cię zabieg operacyjny? Lekarz prowadzący przygotuje cię do niego – szczegółowo przedstawi, na co powinieneś zwrócić uwagę i co zrobić. Zastosowanie się do zaleceń specjalisty w znaczący sposób wpływa na pomyślność zabiegu i skutecznie zmniejsza ewentualne ryzyko komplikacji. Kluczowym elementem przygotowań do operacji jest wykonanie określonych badań i dostarczenie ich wyników przed planowanym zabiegiem. Na profil przedoperacyjny składają się badania z krwi, RTG klatki piersiowej oraz EKG. 
Badania laboratoryjne 
Zdecydowaną większość spośród profilu przedoperacyjnego stanowią badania laboratoryjne. Lekarz zleca badanie glukozy we krwi i morfologię, na podstawie której możliwa jest ogólna ocena stanu zdrowia. Oznaczana jest grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty-Rh i inne) na wypadek konieczności podania krwi. Wykonuje się też badanie układu krzepnięcia, którego wyniki pozwalają określić ryzyko zaburzeń krzepnięcia. ATTP (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji lub czas kaolinowo-kefalinowy) i PT (czas protrombinowy) są podstawą do ustalenia czasu krzepnięcia krwi. Oprócz tego bada się CRP (białko C-reaktywne, białko ostrej fazy) i OB (odczyn Biernackiego), które są wyznacznikami stanu zapalnego. Mocznik i kreatynina to kolejne badania zlecane w związku z operacją. Pozwalają one na ocenę pracy nerek.

Przed zabiegiem oznacza się poziom sodu i potasu. Zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej doprowadzić mogą do powikłań podczas znieczulenia i zaburzeń rytmu serca. Kolejnym badaniem wymaganym w związku z zabiegiem jest sprawdzenie poziomu przeciwciał wirusa zapalenia wątroby typu B. W przypadku osób, które nie były w przeszłości zaszczepione na WZW typu B lub mają niskie miano przeciwciał przeciwko WZW typu B, konieczne jest podanie szczepionki. Dowiedz się więcej na temat szczepienia WZW B. W ramach przygotowań do zabiegu dokonuje się też oznaczenia przeciwciał swoistych dla wirusa zapalenia wątroby typu C.

Badanie RTG klatki piersiowej
Przed zabiegiem operacyjnym lekarz zaleca wykonanie badania RTG klatki piersiowej. Jego celem jest wykluczenie ewentualnych chorób współistniejących, takich jak zapalenie płuca, gruźlica, przewlekła obturacyjna choroba płuc, niedodma czy guz, które mogłyby wpłynąć na przebieg zabiegu, a później na rekonwalescencję. Nie ma konieczności przeprowadzenia RTG klatki piersiowej bezpośrednio przed zabiegiem, jeśli pacjent ma zdjęcia RTG wykonane w ciągu ostatnich 6–12 miesięcy.

Badanie EKG
Rutynowo wykonywanym badaniem w związku z zabiegiem chirurgicznym jest elektrokardiografia. Na podstawie tego badania ocenia się pracę serca. Wymagane jest pod kątem anestezjologicznym, na wypadek zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu serca. Zleca się je w czasie rozmowy kwalifikującej do znieczulenia. Należy je wykonać nie wcześniej niż 30 dni przed operacją. Zazwyczaj przeprowadza się je po przyjęciu na oddział przed zabiegiem.