Ogłoszono przetarg na budowę falochronów osłonowych dla Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia

2023-11-27 14:15:07(ost. akt: 2023-11-27 14:23:51)

Autor zdjęcia: Port Gdynia

— Nasze wspólne działania doprowadziły do szczęśliwego finału i kluczowego kroku w kierunku urzeczywistnienia historycznej rozbudowy infrastruktury naszego gdyńskiego okna na świat — zaznacza dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, dr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski.
„Budowa falochronów osłonowych, stanowiących morską infrastrukturę dostępową do Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia, w formule zaprojektuj i wybuduj” to zadanie, na które Urząd Morski w Gdyni i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ogłosiły wspólny przetarg.

Jak podkreśla dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni dr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, budowa 2,5 km falochronów osłonowych umożliwi i warunkuje budowę Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia.

— Nasze wspólne działania doprowadziły do szczęśliwego finału i kluczowego kroku w kierunku urzeczywistnienia historycznej rozbudowy infrastruktury naszego gdyńskiego okna na świat. Wzrost przepustowości, zwiększenie liczby obsługiwanych statków i bezpieczeństwo żeglugi to cele tego projektu. Zadań związanych z zalądowieniem nowych obszarów jest dużo, jednak żeby w ogóle można było zacząć, konieczne jest wykonanie falochronów osłonowych — tłumaczy dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Dzięki realizacji zadań określonych w ogłoszonym zamówieniu, ma powstać akwen osłonięty od oddziaływania fal umożliwiający manewry przy terminalu w Porcie Zewnętrznym wraz z bezpiecznym rozładunkiem przy jego nabrzeżach. Wzmocnienie istniejących falochronów ma natomiast na celu ochronę istniejących obiektów przed dochodzącym falowaniem oraz minimalizację refrakcji falowania.

Wykonawca będzie miał 490 dni na wykonanie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz 819 dni (od uzyskania pozwolenia na budowę) na roboty budowlane i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.