Jakub Jagodziński opowie o swoje książce „Goście, kupcy, osadnicy. Kontakty Słowian Zachodnich i Skandynawów w epoce wikingów”

2023-12-01 14:10:54(ost. akt: 2023-12-01 14:12:13)

Autor zdjęcia: MAH w Elblągu

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zaprasza na spotkanie autorskie promujące książkę dr. Jakuba Jagodzińskiego „Goście, kupcy, osadnicy. Kontakty Słowian Zachodnich i Skandynawów w epoce wikingów”.
Spotkanie odbędzie się 7 grudnia o godz. 18:00 w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu (Budynek Gimnazjum).

O książce:
Kontakty zachodniosłowiańsko-skandynawskie fascynują kolejne pokolenia badaczy. Choć archeologia dawno obaliła już tezę o wikińskich korzeniach Piastów, to zagadka relacji wczesnośredniowiecznych Słowian i Skandynawów do dziś jest jednym z ważniejszych problemów mediewistyki. Jakub Jagodziński wychodzi poza ramy tradycyjnego ujęcia, które redukuje zjawisko do jednostronnych wpływów. To próba szerszego spojrzenia na specyfikę wzajemnych relacji, które – jak dowodzi autor – wbrew powszechnej opinii były symetryczne.

Kim byli Skandynawowie, którzy pojawili się w państwie Piastów na początku XI wieku? Dlaczego na duńskich wyspach rozpoznajemy słowiańskie nazwy miejscowości? Jak należy rozumieć relacje Słowian i Skandynawów – byli to partnerzy, wrogowie, a może… goście, kupcy i osadnicy?

O Autorze:
Dr Jakub Jagodziński jest archeologiem i antropologiem kultury, autorem tekstów naukowych i popularnonaukowych, uczestnikiem krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Na co dzień pracuje w Dziale Naukowym Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu