Kim jest operator wózków widłowych?

2023-12-03 22:21:46(ost. akt: 2023-12-03 22:22:47)   Artykuł sponsorowany
Wózki widłowe to niezwykle przydatny sprzęt, który wykorzystuje wiele firm skoncentrowanych na logistyce i magazynowaniu. Obsługą tzw. widlaków zajmują się odpowiednio wykwalifikowani pracownicy. Co warto wiedzieć o operatorach wózków widłowych i jak zostać przedstawicielem tego zawodu?
Operator wózków widłowych – o zawodzie
Operator wózków widłowych to bardzo potrzebny na rynku pracy zawód. Takich pracowników poszukują firmy zajmujące się składowaniem i przedsiębiorstwa, które mają hale magazynowe, a nawet duże supermarkety. Zgodnie z nazwą, osoba na tym stanowisku obsługuje wózki widłowe, nazywane też potocznie widlakami. Sprzęt ten wykorzystywany jest do transportowania towarów na niewielkie odległości. Bardzo pomaga w codziennej pracy na magazynie.

Operator wózka widłowego ma przed sobą wiele zadań. Zakres obowiązków zależy od wymagań konkretnej firmy. Najczęściej zaliczają się do nich takie czynności jak:

• sterowanie i obsługa wózka widłowego według obowiązujących zasad;
• rozładunek i załadunek towarów;
• tankowanie widlaka;
• transport towarów (najczęściej w obrębie hali magazynowej);
• kontrolowanie stanu technicznego wózka widłowego;
• drobne prace konserwacyjne;
• zgłaszanie usterek;
• stosowanie się do przepisów BHP.

Obowiązki operatora wózka widłowego wymagają odpowiednich kompetencji. Kluczowe są umiejętności twarde związane z kierowaniem sprzętem. 

Jak zostać operatorem widlaków?
Aby wykonywać zawód operatora widlaków, należy legitymować się oficjalnymi uprawnieniami, które wydaje Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Mogą je zdobyć osoby, które ukończyły 18. rok życia, mają przynajmniej podstawowe wykształcenie oraz uzyskały specjalne zaświadczenie od lekarza, które stwierdza brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie operatora wózków widłowych. A to jedynie warunki wstępne. Kandydaci, którzy je spełniają, muszą przejść przez kurs na wózki widłowe. Składa się on z części teoretycznej oraz praktycznej. Po ukończeniu szkolenia należy przystąpić do państwowego egzaminu organizowanego przez UDT. On również ma dwa etapy: teoretyczny i praktyczny. Po zdaniu obu otrzymuje się imienne zaświadczenie kwalifikacyjne, które potwierdza gotowość do pracy. Zarówno kurs, jak i egzamin jest płatny.

Warto przy tym wiedzieć, że można starać się o zdobycie jednego z trzech typów uprawnień. Są to: kategoria I WJO (daje największe uprawnienia), II WJO (szerokie uprawnienia z wyłączeniem obsługi wózków specjalizowanych) oraz III WJO (najwęższe i co za tym idzie – najmniej opłacalne uprawnienia).

Poza oficjalnie potwierdzonymi uprawnieniami i kompetencjami twardymi od przyszłych operatorów wózków widłowych oczekuje się też pewnych cech oraz umiejętności miękkich. Wśród nich najważniejsze są: dobra kondycja fizyczna, uważność, dokładność, dobry refleks oraz odpowiedzialność.

Ile zarabia operator wózków widłowych?
Wysokość wynagrodzenia operatora wózka widłowego uzależniona jest od jego doświadczenia, a także rodzaju i wielkość firmy, w której jest zatrudniony. Mediana zarobków na tym stanowisku wynosi około 4700 zł brutto.