Andrzej Kuliński zrezygnował z funkcji prezesa EPEC. Zastąpi go Henryk Wronkowski

2023-12-08 12:37:50(ost. akt: 2023-12-08 12:51:19)
Andrzej Kuliński pierwszy z prawej

Andrzej Kuliński pierwszy z prawej

Autor zdjęcia: Aleksandra Szymańska

Andrzej Kuliński pełnił funkcję prezesa Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej przez ponad pięć lat, ale w listopadzie tego roku zrezygnował z pełnienia tej funkcji, przejmie ją dotychczasowy prezes rady nadzorczej spółki, Henryk Wronkowski.
– Zdecydowałem się złożyć rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu spółki EPEC Sp. z o.o. Decyzja ta wynika z przyczyn osobistych oraz moich dalszych planów rozwoju zawodowego. Spółkę pozostawiam w dobrej kondycji finansowej i technicznej – przekazywał w listopadzie tego roku Andrzej Kuliński.

I informował: – EPEC znajduje się w okresie przygotowawczym do transformacji energetycznej tj. procesu, z którym Spółka będzie mierzyć w najbliższych latach. Mój osobisty wkład w organizacyjne przygotowanie firmy pozwolił na stworzenie solidnych struktur i systemów, które umożliwią dostosowywanie się do nowych wymogów i standardów środowiskowych. Jednocześnie ufam, że przygotowana Strategia Rozwoju Spółki i wynikające z niej cele oraz Strategiczne Projekty Inwestycyjne będą kontynuowane – budowa nowej elektrociepłowni, farmy fotowoltaiczne oraz pozostałe rozwiązania oparte o odnawialne źródła energii, stanowią wyjątkowo skomplikowany proces, wymagający szybkich decyzji i elastyczności w reagowaniu na zmienną rzeczywistość rynkową.
Mam pełne przekonanie, że Spółka, opierając się na silnych fundamentach oraz kompetencjach zespołu, będzie w stanie sprawnie i z powodzeniem je realizować oraz radzić sobie z przyszłymi wyzwaniami.

Teraz władze Elbląga informują o tym, kto przejmie funkcję prezesa EPEC i zastąpi Andrzeja Kulińskiego. To Henryk Wronkowski, którego w 2018 na fotelu prezesa zastąpił... Kuliński. Wronkowski został bowiem wybrany prezesem EPEC w kwietniu 2018 roku na zastępstwo po uprzednim szefie elbląskiej spółki cieplnej, Krzysztofie Krasowskim.

– W celu zapewnienia płynnego przejęcia zarządzania Spółką podjęta została decyzja o oddelegowaniu do pełnienia funkcji Prezesa EPEC dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Henryka Wronkowskiego. Rozwiązanie takie zabezpiecza zarządzanie Spółką w najbliższych miesiącach i pozwala na przeprowadzenie w tym czasie wyboru nowego Prezesa Zarządu. Pan Henryk Wronkowski posiada niezbędne kompetencje, które predysponują go do zarządzania Spółką. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje pełnienie funkcji prezesa spółek z branży energetycznej, w tym również funkcji Prezesa EPEC w podobnych okolicznościach w okresie 4 miesięcy w 2018 r. – przekazuje biuro prasowe UM w Elblągu.

– Pan Wronkowski posiada wieloletnie doświadczenie jako Członek i Przewodniczący Rady Nadzorczej EPEC. Biorąc pod uwagę rekomendację Prezydenta Miasta, Rada Nadzorcza EPEC na posiedzeniu w dniu dzisiejszym jednogłośnie powołała Pana Henryka Wronkowskiego na Prezesa Zarządu EPEC z dniem 9 grudnia br. Wcześniej Pan Henryk Wronkowski złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki. W jego miejsce na Członka Rady Nadzorczej powołany został radca prawny Pan Patryk Ogórek – przekazują władze miasta.