Założenie IKE i IKZE w banku – jakie są korzyści?

2023-12-10 23:45:37(ost. akt: 2023-12-10 23:46:45)   Artykuł sponsorowany
Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to programy emerytalne w ramach III filaru. Gromadzenie środków na przyszłą emeryturę na IKE i IKZE jest w pełni dobrowolne, ale bez wątpienia jest to doskonała propozycja dla tych osób, które obawiają się, że ich przyszłe świadczenie z ZUS będzie za niskie.
Ustawodawca przewidział szereg korzyści dla tych osób, które chcą odkładać na koncie IKE lub IKZE. Nie tylko możesz cieszyć się dodatkowymi środkami na emeryturze, ale też możesz skorzystać m.in. z ulg i korzyści podatkowych.

Gdzie można założyć IKE i IKZE?
Konto emerytalne IKE i IKZE można założyć w banku, Powszechnym Towarzystwie Emerytalnym, Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych lub w domu maklerskim.

Osoby, które zdecydują się założyć prywatne konto emerytalne w banku, mogą to zrobić w formie lokaty lub rachunku oszczędnościowego. Jest to rozwiązanie szczególnie polecane tym osobom, które stronią od ryzyka i zależy im na gwarancji ochrony środków.

IKE i IKZE w banku to:

• gwarancja zwrotu kapitału,
• pewny zysk na koniec inwestycji,
• brak ryzyka.

Założenie konta IKE/IKZE w banku nie wiąże się zazwyczaj z żadnymi opłatami. Niektóre instytucje pobierają opłatę, jeśli klient zdecyduje się zamknąć konto w ciągu roku od podpisania umowy.

Jakie są zalety IKE?
Pieniądze, które zgromadzisz na IKE, z pewnością przydadzą się na emeryturze. IKE to również konkretne korzyści podatkowe. Po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie możesz zostać zwolniony/-a z podatku od zysków kapitałowych, który potocznie nazywamy podatkiem Belki.
Warunki, które musisz spełnić, to:

• Wypłata pieniędzy dopiero po ukończeniu 60. roku życia lub po ukończeniu 55 lat (jeśli uprawnienia emerytalne zostały nabyte wcześniej).
• Wpłaty na konto IKE były dokonywane przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych, a ponad połowa wpłaconych środków trafiła na IKE nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę środków.

Ważna informacja dla osób odkładających na IKE jest taka, że jeden i drugi warunek muszą być spełnione jednocześnie. Jeśli nie spełnisz ww. kryteriów, to konieczne będzie odprowadzenie podatku Belki w wysokości 19% od wypracowanych zysków.
Kolejne zalety IKE:

• Od Ciebie zależy to, ile wpłacasz w ramach programu. Nie musisz deklarować żadnych konkretnych wpłat, ale musisz się zmieścić w ramach rocznego limitu, który wynosi trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia. W 2023 roczny limit wpłat na IKE wynosi 20 805 zł.
• Możliwość dziedziczenia środków, przez osoby, które do tego uprawnisz lub przez spadkobierców ustawowych.

IKZE – korzyści
IKZE jest ciekawym produktem emerytalnym m.in. dla osób, które pracują na etacie i osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Wynika to z tego, że ulgi podatkowe, które przewidział ustawodawca w tym programie, można poczuć od razu. Jeżeli dokonasz wpłat na konto IKZE, to możesz je odliczyć od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu podatkowym. Możliwość skorzystania z ulgi podatkowej mają te osoby, które rozliczają się na zasadach ogólnych, w formie podatku liniowego lub ryczałtu.
Wysokość ulgi podatkowej zależy od:

• łącznej sumy wpłat na IKZE (roczny limit to 1,2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub 1,8-krotność dla samozatrudnionych, czyli odpowiednio 8322 zł i 12483 zł),
• stawki opodatkowania,
• wysokości dochodów.

Przykład:

• pracujesz na etacie,
• płacisz podatek 32%,
• wpłaciłeś/aś kwotę maksymalną na IKZE.

W tym wypadku możesz obniżyć podatek o 2663 zł (w przypadku osoby samozatrudnionej będzie to 3994 zł).
Na koniec inwestycji zapłacisz tylko zryczałtowany podatek dochodowy od całości zgromadzonych kosztów w wysokości 10%. Nie zapłacisz natomiast podatku od zysków kapitałowych. Musisz jednak spełnić pewne warunki:

• Wypłacisz środki dopiero po 65. roku życia,
• Wpłaty były dokonywane co najmniej 5 lat kalendarzowych, zostanie pobrany tylko zryczałtowany podatek w wysokości 10%. Jest on naliczany od całości wypłacanego kapitału.

Jeżeli zdecydujesz się na wypłatę wcześniej, to będziesz musiał odprowadzić samodzielnie podatek dochodowy.
IKZE ma też inne atuty, do których zaliczymy możliwość dziedziczenia środków przez spadkobierców.
Po więcej informacji zapraszamy na bankiwpolsce.pl.