jest taka wioska w młynarskiej gminie Wiadomości i artykuły