kto jest właścicelem gruntów w porcie Wiadomości i artykuły