Inwentaryzacja schronów w Polsce. W jakim są stanie i ile ich jest? Najwięcej miejsc schronienia jest na Śląsku, najmniej na Warmii i Mazurach. Gdzie jest najbliższy schron w Elblągu? Sprawdzisz w aplikacji

2023-04-06 12:04:42(ost. akt: 2023-07-03 15:41:49)

Autor zdjęcia: Marek Lewandowski

Najwięcej miejsc schronienia jest na Śląsku, najmniej na Warmii i Mazurach — powiedział w czwartek komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.
Na konferencji, na której przedstawione zostały efekty inwentaryzacji schronów, komendant PSP pytany był o rozmieszczenie tych miejsc.
Najwięcej miejsc schronienia jest na Śląsku najmniej, na Warmii i Mazurach — odpowiedział.

— Wyjaśnił też, na czym polega różnica pomiędzy różnymi rodzajami schronień.

Aplikacja jest dostępna TUTAJ.

Miejsca doraźnego schronienia to są to piwnice, garaże podziemne, szkoły, kościoły-miejsca, w których strażacy uważają, że konstrukcja jest na tyle odpowiednia, że można się tam schronić przed np. warunkami atmosferycznymi. Miejsca ukrycia to są niehermetyczne schrony, czyli nie spełniają znamion schronu. Schrony, których jest około 2 tysięcy, to w pełni sprawne, hermetyczne miejsca, w których można się ukryć przed poważniejszymi zagrożeniami.

Komendant Główny PSP zaznaczył, że jeśli chodzi o tzw. schrony profesjonalne, to w naszym kraju może się w nich ukryć ponad 300 tys. osób. Jest też 9 tys. miejsc ukrycia, w których schronienie może znaleźć ponad 1,1 mln osób. Jeśli chodzi o miejsca doraźnego schronienia to jest to 224 tys. miejsc dla blisko 47 mln osób.

Gen. brygadier Andrzej Bartkowiak zauważył również, że straż pożarna badała schrony nie tylko pod kątem ewentualnego konfliktu zbrojnego, ale również w kontekście różnych anomalii pogodowych.

— Nasze statystyki pokazują, że każdego roku mamy bardzo dużo zdarzeń pogodowych, które prowadzą do różnych niebezpiecznych zdarzeń — stwierdził.

Zaznaczył, że dla każdego obywatela jest przewidziane 1,5 metra kwadratowego, a wiele tych miejsc jest naprawdę w bardzo dobrym stanie.

Bartkowiak opowiedział też, o nowej aplikacji informującej o schronach, która została uruchomiona w czwartek.

Zaznaczył, że już wkrótce będzie można ją ściągnąć na telefony z systemem Android i iOs.

Aplikacja jest dostępna TUTAJ.

— Będzie ona przekierowała na stronę, gdzie będzie można sprawdzić, w jakim miejscu będziemy mogli się schronić. Otrzymają tam państwo informację, nie tylko jak daleko jest to miejsca schronienia, ale też informację jak szybko może tam dojechać jednostka Państwowej Straży Pożarnej lub Ochotniczej Straży Pożarnej. Będą tam podane czasy przyjazdu i zasięg — wyjaśnił.

— Zakładamy, że nawet jeśli dzisiaj będzie dużo wejść, to nie powinna się zablokować i spokojnie działać i funkcjonować — dodał.

Schrony w Elblągu

W Elblągu znajduje się 55 budowli ochronnych, czyli takich, które przeznaczone są do zbiorowej ochrony ludności przed środkami masowego rażenia, promieniotwórczymi i toksycznymi środkami przemysłowymi. W tym: trzy schrony są w pełni przygotowane i zakwalifikowane są jako schrony kategorii P, trzy schrony są częściowo przygotowane, i również zakwalifikowane są jako schrony kategorii P.


Szesnaście ukryć jest w pełni przygotowanych i zakwalifikowanych jest jako ukrycia kategorii I, trzynaście ukryć jest w pełni przygotowanych i zakwalifikowanych jako ukrycia kategorii II. Dwanaście ukryć jest częściowo przygotowanych i zakwalifikowanych jako ukrycia kategorii I, osiem ukryć jest częściowo przygotowanych i zakwalifikowanych jako ukrycia kategorii II - co daje łączną liczbę miejsc ochronnych na 6144 mieszkańców miasta bez występowania grup uprzywilejowanych.

Przy czym część stanowią schrony i ukrycia usytuowane w obiektach infrastruktury krytycznej, część stanowi stanowiska kierowania. Nie wszystkie schrony i ukrycia znajdują się pod zarządem Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Warto zaznaczyć, że od lat 90. polskie prawo nie reguluje kwestii schronów. Ani władze lokalne, ani państwowe nie mają obowiązku budowania czy utrzymywania takich obiektów.

— W czasie podwyższenia stanu gotowości obronnej państwa lub innego zagrożenia prezydent Elbląga zorganizuje doraźne ukrycia, czyli obiekty zapewniające podstawową ochronę (głównie przed pociskami, odłamkami i spadającym gruzem) — informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.

I dodaje: — W sytuacji zagrożenia zostanie powołana komisja do spraw budowli ochronnych, która będzie koordynować przygotowanie doraźnych ukryć wolnostojących na terenach publicznych oraz pomagać wybrać odpowiedni sposób realizacji tych przedsięwzięć na terenie zakładów pracy, wspólnot mieszkaniowych lub w budynkach prywatnych.

Zgodnie z „Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 07.12.2018 r. w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego” na podstawie § 45 ust. 2 mówiącego o uwzględnieniu w ewidencji ukryć do doraźnego przygotowania, ze względu na potencjalnie korzystne właściwości osłonowe podlegają obligatoryjnie niżej wymienione obiekty budowlane:

1) garaże wielostanowiskowe o konstrukcji żelbetowej w gruncie przynajmniej częściowo,

2) piwnice budynków wykonanych w technologii wielkiej płyty o wysokości do 5 kondygnacji naziemnych włącznie nad piwnicą.

Na chwilę obecną w Elblągu prowadzona jest aktualizacja ewidencji budowli ochronnych i ukryć, kart ewidencyjnych ich wyposażenia oraz trwają prace związane ze sprawdzeniem i zewidencjonowaniem nowo powstałych budowli z ukryciami w parkingach podziemnych takich jak np. Regal Park Elbląg na ul. Królewieckiej 88. Przygotowano „Plany szybkiego nadawania zdolności eksploatacyjnej budowli ochronnych” oraz „Plan przygotowania zastępczych budowli ochronnych”.
Wykaz budowli ochronnych będących w zasobach Urzędu Miejskiego w Elblągu:


SCHRONY W PEŁNI PRZYGOTOWANE
1. Szkoła podstawowa nr 18 ul. Węgrowska 1, miejsc ochronnych – 50.


UKRYCIA W PEŁNI PRZYGOTOWANE
1. Przedszkole nr 10 ul. Mączna 8, miejsc ochronnych -180.


UKRYCIA CZĘŚCIOWO PRZYGOTOWANE
1. Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Daszyńskiego 1, miejsc ochronnych -180;
2. Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Piłsudskiego 4, miejsc ochronnych -150;
3. Szkoła Podstawowa nr 15 ul. Modlińska 39, miejsc ochronnych -165;
4. Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Sadowa 2, miejsc ochronnych -130;
5. Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Godlewskiego 1, miejsc ochronnych -180;
6. Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Mielczarskiego 45, miejsc ochronnych -150;
7. Zespół Szkół Technicznych ul. Grottgera 71, miejsc ochronnych -150;
8. Żłobek nr 2 ul. Asnyka 4, miejsc ochronnych -80.

W przedmiotowym wykazie nie ujęto budowli ochronnych usytuowanych
w obiektach infrastruktury krytycznej stanowiące stanowiska kierowania
oraz będące w zasobach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
red/ PAP