Unijne wsparcie na sprawną, wygodną i proekologiczną komunikację miejską. Czy Elbląg skorzysta z programu?

2023-07-12 10:30:47(ost. akt: 2023-07-12 10:36:26)

Autor zdjęcia: EG

Duże i średnie miasta liczące powyżej 100 tys. mieszkańców z Polski Wschodniej mogą się starać o unijne wsparcie na przedsięwzięcia na rzecz rozwoju mobilności miejskiej. We wtorek ruszył nabór wniosków — poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
To pierwszy z trzech naborów na takie działania w programie. Ten — w trybie niekonkurencyjnym — jest skierowany do miast wojewódzkich, ale i średnich miast, powyżej 100 tys. mieszkańców, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Mogą z niego skorzystać: Elbląg, Lublin, Białystok, Rzeszów, Kielce, Olsztyn, i Radom, także we współpracy ze związkami, stowarzyszeniami samorządów z sąsiedztwa.

Budżet konkursu to 1 mld 350 mln zł. Samorządy mogą zdobyć pieniądze w wysokości 85 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wnioski należy składać — cyklicznie — najpóźniej do 18 grudnia 2025 r. do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości — podało we wtorek w komunikacie ministerstwo.

W ramach programu można się starać o pieniądze na zakup bezemisyjnego taboru, budowę i przebudowę infrastruktury na rzecz transportu zbiorowego, ale też pieszego czy rowerowego, integracji różnych form komunikacji-np. budowę centrów przesiadkowych, wprowadzenie e-biletów czy tzw. wspólnych biletów.


— Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki — podało ministerstwo.

Główny cel inwestycji to sprawna, wygodna i proekologiczna komunikacja miejska.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak cytowana w komunikacie podkreśla, że "o środki na inwestycje mogą się starać teraz nie tylko stolice województw Polski Wschodniej, ale również miasta średnie, borykające się z problemami społeczno-gospodarczymi".

Dodała, że chodzi o lepszą organizację poruszania się w mieście, pod miastem i poza nim.

— Lepsza organizacja będzie oznaczać możliwość łatwego łączenia ruchu pieszego i rowerowego z niskoemisyjnym transportem publicznym — miejskim, podmiejskim i dalekobieżnym. Przemieszczanie się między centrum miasta a jego otoczeniem będzie łatwiejsze. Przyczyni się to nie tylko do poprawy jakości powietrza, ale też zapewnienia łatwego dostępu do transportu publicznego i alternatywnych środków transportu, takich jak rowery, hulajnogi czy car sharing — zaznaczyła Jarosińska-Jedynak.

Ministerstwo zapowiedziało, że podobny konkurs dla mniejszych miast będzie ogłoszony we wrześniu br.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEdPW) 2021-2027 to dodatkowy program, z którego o unijne fundusze mogą się starać podmioty z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego i po raz pierwszy z mazowieckiego — oprócz Warszawy i ościennych powiatów. Łączny budżet programu to 2,65 mld euro.

Program jest kontynuacją realizowanych wcześniej programów: Polska Wschodnia 2014-2020 i Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Służy wyrównywaniu szans rozwojowych we wschodniej części kraju, zwiększaniu konkurencyjności i podnoszeniu jakości życia w tych regionach.