Elbląg: Będzie kontrola kuratorium oświaty? Co dalej z placówką i zabytkowym budynkiem przedszkola nr 8 przy ul. Bema?

2023-02-27 19:46:50(ost. akt: 2023-07-03 16:06:19)
Stan elewacji najgorszy ze wszystkich obiektów przedszkolnych — czytamy w uzasadnieniu do uchwały o likwidacji Przedszkola nr 8 z 17.03.1994 r.

Stan elewacji najgorszy ze wszystkich obiektów przedszkolnych — czytamy w uzasadnieniu do uchwały o likwidacji Przedszkola nr 8 z 17.03.1994 r.

Autor zdjęcia: EG

Za nami już trzecie spotkanie z rodzicami, a przyszłość Przedszkola nr 8 nadal pozostaje niejasna. Wciąż do końca nie wiadomo, co tak naprawdę czeka przedszkole i jakie przepisy będą zastosowane, aby przenieść dzieci do innej placówki w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, na które zdaniem władz są narażone, przebywając w tym budynku. Czy będzie to tylko przeniesienie dzieci na czas modernizacji budynku, na którą wciąż nie ma funduszy, zmiana lokalizacji przedszkola, które nadal pozostanie w strukturze placówek oświatowych miasta, reorganizacja przedszkola, wygaszanie przedszkola, czy jego faktyczna likwidacja? Wciąż trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Jedno wydaje się pewne — to jeszcze nie koniec batalii rodziców o przetrwanie placówki.
We wtorek 27 lutego odbyło się trzecie spotkanie w sprawie przyszłości Przedszkola nr 8.

Małgorzata Sowicka, dyrektorka departamentu edukacji, powołując się na dobro i bezpieczeństwo dzieci, potwierdziła na zebraniu ostatnie stanowisko w sprawie przedszkola — dzieci muszą zostać przeniesione, a budynek od września będzie zamknięty. Ostateczna decyzja w sprawie przedszkola i zabytkowego budynku ma być uzależniona od tego, czy miastu uda się pozyskać fundusze zewnętrzne na modernizację obiektu.

Małgorzata Sowicka na spotkaniu nadal zachęcała, aby rodzice skorzystali z propozycji miasta. Wszystkie opcje zmierzają do tego, aby wypełnić deklarację o wyborze przedszkola i zamiast Przedszkola nr 8 wpisać inne. Przedszkola proponowane przez miasto to Przedszkole nr 14, Przedszkole nr 18 i Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 23. Zdaniem dyrektorki departamentu edukacji rodzice muszą złożyć deklarację jeszcze przed 1 marca, wtedy rusza rekrutacja do przedszkoli na platformie EPED. Rodzice, którzy nie złożą deklaracji w wyznaczonym czasie, będą już uczestniczyli w normalnym procesie rekrutacji bez gwarancji przyjęcia do wybranego przedszkola. Rejonizacja w przypadku przedszkoli nie obowiązuje.

Rodzice twierdzą, że proponowanie, aby w deklaracji wpisać inne przedszkole to manipulacja, która dąży do tego, aby w placówce nie było żadnego dziecka. Wtedy można by było zlikwidować przedszkole bez zachowania ustawowych terminów i procedur.


Budynek od 2015 roku nie spełnia norm przeciwpożarowych. Co ciekawe, według nieoficjalnych informacji przekazanych przez radną Elżbietę Banasiewicz komendant Straży Pożarnej przekazał jej, że udzieli prolongaty, jeśli tylko miasto wystąpi z takim wnioskiem. Radna Banasiewicz twierdzi, że władze nie prowadziły ze strażą takich rozmów, chociaż wiceprezydent Janusz Nowak na ostatnim spotkaniu powiedział, że takie rozmowy są prowadzone.

W spotkaniu uczestniczyły dwie przedstawicielki kuratorium oświaty. Były jedynie obserwatorkami i nie mogły zabrać głosu w tej sprawie. Jak udało nam się ustalić, rodzice poprosili kuratorium o przeprowadzenie kontroli w przedszkolu. Zawnioskowali też, aby zbadać, czy proces zamknięcia rekrutacji przebiegał prawidłowo i czy rekrutacja do tej placówki w ogóle powinna zostać wstrzymana. Kuratorium zostało też poproszone o przeanalizowanie całej sytuacji związanej z planowanym przenoszeniem dzieci.

W sprawie przedszkola interweniowali też wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka i poseł Leonard Krasulski. O tym pisaliśmy TUTAJ.

— Przedszkole nr 8 w Elblągu w dalszym ciągu pozostaje w sieci placówek publicznych, albowiem władze miasta nie dochowały należytej procedury z art. 89 i 90 prawa oświatowego tj. procedury likwidacji, procedury przeniesienia jednostki tzn. brak jest zgody kuratorium oświaty, uchwały Rady Miejskiej oraz nie został zachowany termin zakończenia procedury. Co więcej, doszło do zamknięcia rekrutacji do przedszkola bez wymaganej zgody kuratorium, przez co pozbawia się elblążan 75 miejsc w przedszkolach dla dzieci. Pani dyrektor Sowicka w oświadczeniach medialnych powołuje się na możliwość przeniesienia placówki zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (w brzmieniu od 2020 roku) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Należy podkreślić, że rozporządzenie to dotyczy jedynie sytuacji nagłego zagrożenia, a nie stanu utrwalonego od 2016 roku. Należy podkreślić, że w październiku 2022 roku przedszkole przeszło pozytywnie kontrolę okresową stanu technicznego. Brak jest także jakichkolwiek zaleceń sanitarnych ze strony Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Jedynymi zaleceniami wydanymi wobec naszego przedszkola są zalecenia straży pożarnej w zakresie dostosowania budynku do obecnie obowiązujących wymogów ppoż. Raz jeszcze przypominamy, iż zalecenia istnieją od 2016 roku, cytowane wcześniej rozporządzenie zaś dotyczy stanu nagłego, a takiego obecnie nie ma. Dodatkowo dotarliśmy do uchwały rady miejskiej z dnia 17 marca 1994 roku dotyczącej likwidacji przedszkola. Od tamtego okresu minęło 28 lat, a argumenty za likwidacją przedszkola w dalszym ciągu pozostają takie same — przekazali w oświadczeniu odczytanym na spotkaniu rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola.


O przedszkolu przy ul. Bema pisaliśmy ostatnio TUTAJ, a wcześniej TUTAJ.