Już niedługo ruszy budowa kąpieliska miejskiego. Elbląski samorząd zdobędzie brakujące pieniądze emitując obligacje komunalne

2023-09-28 14:51:16(ost. akt: 2023-09-28 21:06:13)
Wizualizacja basenu

Wizualizacja basenu

Autor zdjęcia: UM Elbląg

Elbląscy radni zdecydowali o emisji obligacji komunalnych na kwotę 32 mln złotych. W ten sposób samorząd chce pozyskać brakujące pieniądze, by wybudować kąpielisko miejskie.
Inwestycja związana z budową kąpieliska miejskiego przy ul. Spacerowej ma kosztować ok. 90 mln zł. 65 mln zł Elbląg otrzymał w ramach rządowego dofinansowania, pozostała kwota ma być uzyskana przy pomocy emisji obligacji komunalnych. Dzięki nim samorząd wcześniej spłaci swoje zobowiązania, a pieniądze uzyskane wskutek zmniejszenia spłaty rat kapitałowych zostaną przeznaczone na wydatki związane z budową basenu.

— Jestem rozdarty w głosowaniu nad tą uchwałą. Z jednej strony przyczynia się ona do tego, by zadłużać dalej miasto, z drugiej strony dobrze wiemy, jak bardzo potrzebne są te obligacje, aby realizować inwestycję budowy basenu. Uważam, że projekt przedstawiony przez prezydenta, który dostał 65 mln zł rządowego dofinansowania, byłby realny do zrealizowania i zabezpieczający potrzeby mieszkańców. Dziś wiemy, że projekt budowy basenu wynosi już 90 mln i jest moim zdaniem przeinwestowany i niezbyt ładny. Dużo betonu w tym projekcie. Dlatego wstrzymam się od głosu i nie będę ani „za” ani „przeciw” — powiedział radny Rafał Traks.

— Dostaliśmy 65 mln zł dofinansowania i jestem za to wdzięczny. Ale popatrzmy na finanse — o 307 mln zł w ostatnich trzech latach zmniejszyły się dochody samorządu w ostatnich latach. Mamy więc ok. 200 mln złotych mniej dochodów własnych. Gdyby nam tych pieniędzy nie zabrano, to byśmy nie gadali o obligacjach. Trzeba naprawdę dużo złej woli, aby nie widzieć, jak w górę poszła inflacja, jak w górę poszły ceny materiałów budowlanych. Przypomnę tylko, że modernizację szpitala zaczynaliśmy z budżetem 50 mln zł, a skończyliśmy na 90 mln. Nie dlatego, że tak źle poszła inwestycja, ale dlatego, że ceny tak poszły w górę. Podobnie jest z basenem. Projekt basenu został zaktualizowany i dostosowany do aktualnych cen. Przetarg pokazał, że potrzeba 32 mln złotych, aby podpisać umowę z wykonawcą. Wszyscy mieszkańcy albo prawie wszyscy ciągle pytali: „Kiedy będzie basen?” Dziś robimy basen, nie zwiększamy zadłużenia, przedłużamy płatność o dwa lata. Byłbym złym prezydentem, gdybym takiej nagrody finansowej w postaci darmowych, bo niezwrotnych 65 mln zł nie chciał wykorzystać. To są pieniądze na rzecz, której domagają się mieszkańcy. Nie rozumiem pana rozdarcia — odpowiedział radnemu Witold Wróblewski.

— Dylematu z głosowaniem nie mam, ale mam inny dylemat. Inwestycje, jak kraj długi i szeroki, w każdym samorządzie, wspiera się poprzez kredyty, obligacje, generalnie instrumenty dłużne. Nie ma takiego samorządu, który tak doniosłe rzeczy, w okolicy 100 mln zł, robi z własnych środków. Należy natomiast odczarować sformułowanie rolowanie długu. Chodzi tu o przedłużenie wykupu obligacja o 2 lata, nieuruchamianie tego długu przez najbliższe 2 lata. Zastanówmy się nad kosztami tej operacji. Koszty tej operacji to jest sprawa między 6 a 8 mln zł. Należy zastanowić się, z czego mogłoby być to pokryte, tak żeby mechanizm był bezkosztowy? Dane z ostatniego wydania obligacji i poradzenia sobie z obsługą tych obligacji, wskazują na to, że nieomal cała ta kwota została zaoszczędzona z nadpłacania kredytu w ostatnich latach. Jeżeli w następnych latach postąpimy podobnie jak poprzednio — a mianowicie nadpłacimy nasze długi, to operacja, nad którą się zastanawiamy, będzie niemal bezkosztowa — wyjaśnił radny Paweł Fedorczyk.

— W budżecie Miasta Elbląg na 2023 r. zaplanowano emisję obligacji komunalnych w wysokości 32.000.000 zł. Proponowana emisja obligacji komunalnych zapewni środki na wcześniejszy wykup obligacji zaplanowanych do spłaty - 10 mln zł w 2024 r. oraz 22 mln zł w 2025 r. Środki finansowe uzyskane wskutek zmniejszenia spłaty rat kapitałowych zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne, w tym na „Rewitalizację kąpieliska miejskiego w Elblągu”. Obligacje zostaną wyemitowane w sześciu seriach, a wykup obligacji zostanie rozłożony na lata 2035 – 2036 z dwunastoletnią karencją spłaty. Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla gminy korzystniejsze niż tradycyjny kredyt bankowy przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność w zakresie ustalenia terminów spłaty odsetek i wykupu obligacji, jak i określenia celów emisji, co jest zgodne z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Emisja obligacji nie wymaga przeprowadzenia procedury zamówień publicznych w zakresie przetargu, co daje samorządowi swobodę wyboru banku (organizatora emisji). Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu, które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż Gmina Miasto Elbląg zachowa płynność finansową we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania — można przeczytać w uzasadnieniu uchwały.

Przypomnijmy, że koncepcja rewitalizacji basenu przygotowana została w 2016 roku, natomiast dokumentacja projektowa w roku 2017, aktualizacja dokumentacji nastąpiła w 2023 roku. Główna niecka basenowa, brodzik dla młodszych dzieci, pięć zjeżdżalni wodnych, zespół boisk rekreacyjnych, plac zabaw dla dzieci oraz trawiasta strefa wypoczynkowa, to najważniejsze elementy otwartego miejskiego kąpieliska, które powstanie przy CRW Dolinka.
Obrazek w tresci

Obrazek w tresci

Obrazek w tresci