Sprzątanie liści przed prywatnymi posesjami to obowiązek. Za nieuprzątnięcie liści z chodników oraz za ich spalanie grozi mandat karny

2023-10-05 12:38:08(ost. akt: 2023-10-05 12:39:25)

Autor zdjęcia: SM Elbląg

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, w tym liści z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Zebrane liście mogą być kompostowane w miejscu ich wytworzenia — w przydomowych kompostownikach. Liście można również wrzucić do brązowych pojemników "BIO" lub do worków i oddać firmie odbierającej odpady komunalne.

Odpady zielone ulegające biodegradacji, w tym liście mieszkaniec miasta może również we własnym zakresie zawieźć do PSZOK-u w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Za nieuprzątnięcie liści z chodników oraz za ich spalanie grozi mandat karny do 500 zł lub grzywna w wysokości do 5000 zł.
Obrazek w tresci

SM Elbląg

Już jest – najnowszy Dziennik Elbląski – tygodnik z wiadomościami z Elbląga i powiatu elbląskiego. Gazeta w wersji papierowej jest dostępna w sprzedaży przez cały tydzień. Znajdziesz nas w salonach prasowych, sklepach, na pocztach i stacjach Orlen. Dziennik Elbląski w wersji elektronicznej dostępny jest bez wychodzenia z domu na www.kupgazete.pl.

Fot. Dziennik Elbląski


W powiecie braniewskim Dziennik Elbląski ukazuje się razem z Gazetą Braniewską IKAT.

Fot. IKAT Gazeta Braniewska


Poprzednie wydania znajdziesz TUTAJ